Stránka používa cookies.

mapa stránky Elektrická energia


Tarify pre Domácnosti
Tarify pre Firmy pripojené na sieť Nízkeho napätia
EIC kód
Distribútori elektrickej energie
Vysvetlenie položiek na faktúre
Dodávateľ poslednej inštancie
Legislatíva
PORUCHOVÁ LINKA - nahlásenie poruchy Distribútorovi

Axpo Slovensko a Česko, s.r.o.
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
ČEZ Slovensko, s.r.o.
ELGAS, k.s.
Energie2, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
MAGNA ENERGIA a.s.
SE Predaj, s.r.o.
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)
Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)
TWINLOGY s. r. o.
V-Elektra Slovakia, a.s.
VEMEX ENERGO s.r.o.
Východoslovenská energetika a.s. (VSE)
ZSE Energia, a.s.

Kedy je Vysoká tarifa (VT), kedy je Nízka tarifa (NT)
Cena elektriny za MWh - koľko stojí kWh
Ako funguje trh s elektrinou
Dodávatelia elektriny, ktorého si vybrať
Zmena dodávateľa el. energie
Ako zmeniť dodávateľa elektriny
Kedy zmeniť dodávateľa elektrickej energie
Odstúpenie od zmluvy, výpoveď zmluvy, nová zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
Držitelia povolenia URSO na podnikanie v elektroenergetike
Prepočet energetických jednotiek (kWh, MWh, KJ, MJ)
Meranie dodávky elektriny - elektromer
Inteligentný merací systém (IMS)
Kto je zraniteľný odberateľ elektriny
Cena elektriny pre podnikateľov
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie

Pojmy v energetike A - P
Pojmy v energetike R - Ž
Kariéra