mapa stránky Elektrická energia


Tarify pre Domácnosti
Tarify pre Firmy pripojené na sieť Nízkeho napätia
EIC kód
Distribútori elektrickej energie
Vysvetlenie položiek na faktúre
Dodávateľ poslednej inštancie
Legislatíva
PORUCHOVÁ LINKA - nahlásenie poruchy Distribútorovi

ELGAS, s.r.o.
Energie2, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
MAGNA ENERGIA a.s.
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)
Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)
TWINLOGY s. r. o.
V-Elektra Slovakia, a.s.
Východoslovenská energetika a.s. (VSE)
ZSE Energia, a.s.

Kedy je Vysoká tarifa (VT), kedy je Nízka tarifa (NT)
Cena elektriny za MWh - koľko stojí kWh
Ako funguje trh s elektrinou
Dodávatelia elektriny, ktorého si vybrať
Zmena dodávateľa el. energie
Ako zmeniť dodávateľa elektriny
Kedy zmeniť dodávateľa elektrickej energie
Odstúpenie od zmluvy, výpoveď zmluvy, nová zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
Držitelia povolenia URSO na podnikanie v elektroenergetike
Prepočet energetických jednotiek (kWh, MWh, KJ, MJ)
Meranie dodávky elektriny - elektromer
Inteligentný merací systém (IMS)
Kto je zraniteľný odberateľ elektriny a kto je závislý odberateľ elektriny
Cena elektriny pre podnikateľov
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie

Pojmy v energetike A - P
Pojmy v energetike R - Ž