Ročné vyúčtovanie dodávky elektriny


Dovávateľ elektricke energie dodáva elektrinu do odberného miesta a v pravidelných intervaloch vystavuje odverateľovi vyúčtovaciu faktúru.

[mobile-buttons]

Štandardne je dĺžka fakturačného obdobia závislá od toho, aký typ merania je na odbernom mieste (viacej informácia o typoch meraní dodávky elektriny). Odberné miesta s meraniami typu A, B (priebehové meranie) majú fakturáciu 1x za mesiac - väčšie firmy. Odberné miesta s meraním typu C (odpočet 1x za rok) majú fakturáciu 1x za rok (ak sa dohodnú odberateľ a dodávateľ, tak aj viackrát za rok) - domácnosti a malé firmy.

Inteligentný merací systém

Domácnosti a malé podniky majú meranie typu C, pričom aktuálne prebieha výmena meradiel typu C za meradlá s priebehovým meraním - inteligentné meracie systémy (IMS). Distribučné spoločnosti postupne vymenia meradlá typu C na všetkých odberných meistach, kde je odber elektrickej energie väčší než 4 MWh/rok. IMS meradlá merajú odber elektriny v troch pásmach: Vysoká tarifa (VT), Nízka tarifa (NT) a Slabá tarifa (WT), pričom fakturácia môže byť aj častejšie, než 1x za rok.

Mesačná fakturácia elektriny

Väčšie firmy s meraním typu A, B - Dĺžka fakturačného obdobia a tým frekvencia fakturácie je štandardne nastavená tak, že mesačná fakturácia sa vzťahuje na fakturačné obdobie dodávky elektriny od prvého dňa v mesiaci po posledný deň v mesiaci. Po dohode medzi dodávateľom a odberateľom môže byť fakturačné obdobie aj kratšie, než je kalendárny mesiac.

Ročná fakturácia elektriny

Domácnosti a malé firmy s meraním typu C - Pri ročnej fakturácii je dĺžka fakturačného odbobia závislá od toho, kedy distribútor zrealizuje odpočet na meradle. Je bežné, že fakturačné obdobie je dlhšie, alebo kratšie, než 365 dní, prípadne že fakturačné obdobie začína v inom dni, než je prvý deň v mesiaci a rovnako tak je normálne, že koniec fakturačného obdobia je v iný deň, než je posledný deň v mesiaci. Po dohode medzi dodávateľom a odberateľom môže byť fakturačné obdobie aj kratšie než rok - v takom prípade musí odberateľ oznamovať dodávateľovi samoodpočty meradla.Možno Vás bude zaujímať
Ako odstúpiť od zmluvy o dodávke elektriny
Priemerná spotreba elektrickej energie v domácnosti
Priemerná spotreba elektrickej energie vo firme
Ročné vyúčtovanie dodávky plynu