Tarify elektriny pre Firmy (NN)


DMP1: je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny (€/kWh).

[mobile-buttons]

DMP2: je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny (€/kWh).


DMP3: je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny (€/kWh).


DMP4:  je  dvojpásmová  sadzba  s nižšou  spotrebou  elektriny;  Nízka tarifa (NT) sa  poskytuje minimálne osem hodín denne
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).


DMP5: je dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny; NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).


DMP6:  je  dvojpásmová  sadzba  s vyššou  spotrebou  elektriny;  NT  sa  poskytuje minimálne osem hodín denne
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).


DMP7:  je  dvojpásmová  sadzba;  NT  sa  poskytuje  minimálne  20  hodín  denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase Vysokej tarify (VT)
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).


DMP8: je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo; NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním výhrevných elektrických spotrebičov v čase VT
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).


DMP9: je sadzba pre nemerané odbery


DMP10: je sadzba pre verejné osvetlenie
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny (€/kWh).


DMP11: je sadzba pre dočasné odbery

Podmienky priradenia zodpovedajúcej distribučnej sadzby pre odberateľov elektriny Firma pripojená na NN
Možno Vás bude zaujímať
Tarify elektrickej energie pre domácnosti
Držitelia povolenia na podnikanie v elektroenergetike
Dodávateľ poslednej inštancie
Tarify plynu pre podnikateľov
Kto je zraniteľný odberateľ elektriny a kto je závislý odberateľ elektriny