Ako zmeniť dodávateľa elektriny


Odberateľ musí svojmu súčasnému dodávateľovi elektrickej energie doručiť výpoveď Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie ešte pred začatím plynutia výpovednej lehoty.

[mobile-buttons]

Je dôležité preštudovať si zmluvu o združenej dodávke elektrickej energie a aj obchodné podmienky – ak nie je výpovedná lehota uvedená v zmluve o dodávke elektriny, tak je určite uvedená v obchodných podmienkach. Výpovedná lehota je zo zákona jeden mesiac.

Odberateľ má možnosť podpísať novému dodávateľovi splnomocnenie a všetky nasledujúce kroky v procese zmeny dodávateľa už urobí sám nový dodávateľ elektrickej energie.

Odberateľ musí podpísať novú zmluvu o združenej dodávke elektrickej energie s novým dodávateľom elektrickej energie. Pri podpise zmluvy upozornite nového dodávateľa elektriny na to, aký spôsob platby chcete realizovať a akú výšku záloh chcete mať nastavenú.

Ak je odberateľ (domácnosť) platcom SIPO, tak všetko vybaví nový dodávateľ elektrickej energie. Ak odberateľ platí účty za elektrinu formou bankového prevodu, alebo inkasom tak odberateľ musí ísť do banky zmeniť číslo účtu príjemcu (prípadne cez Internet banking).

Celý proces zmeny dodávateľa elektrickej energie je bezplatný (zo zákona) a nový dodávateľ elektriny všetko vybaví za Vás na základe splnomocnenia. Ku dňu zmeny dodávateľa vykoná distribútor elektrickej energie bezplatne mimoriadny odpočet stavu elektromera.Možno Vás bude zaujímať
Odstúpenie od zmluvy, výpoveď zmluvy, splnomocnenie, nová zmluva
Kedy zmeniť dodávateľa
Firma na sieti NN - priemerná spotreba elektrickej energie
Ako zmeniť dodávateľa plynu