Prevodník energetických jednotiek

Zadajte množstvo a jednotku

Výsledný prepočet
= m3
= kcal
= kJ
= MJ
= GJ
= kWh
= MWh
= GWh
= BTU

Zemný plyn, ktorý je odoberaný z distribučnej siete (na varenie, na kúrenie, pre priemysel) má meniace sa chemické zloženie.
Pre účely prepočítania objemových jednotiek m3 (meter kubický, alebo aj „kubík“) plynu na energetické jednotky, ktoré sú tu uvedené, sme použili hodnotu spaľovacieho tepla objemového kWh/m³.

Ak chcete pre tu uvedený prepočet energetických jednotiek použiť inú, presnejšiu hodnotu spaľovacieho tepla objemového, prepíšte predvolené číslo 10,750 na inú hodnotu. Aktuálne hodnoty spaľovacieho tepla objemového zverejňuje SPP - distribúcia , a.s.


Zoznam použitých skratiek: m3, kcal, kJ, MJ, GJ, kWh, MWh, BTU.
Možno Vás bude zaujímať