Prevodník energetických jednotiek

Skontrolujte si, či Vám dodávateľ fakturuje správne množstvo plynu. Do prázdnych polí vpíšte údaje z vyúčtovacej faktúry.
Výpočet zohľadňuje aj nadmorskú výšku polohy odberného miesta (podľa slovenskej legislatívy).

Nameraný odber plynu v m3

m3

Objemové prepočítavacie číslo


Prepočítaný odber
--- m3

Priemerné spaľovacie teplo objemové v kWh/m3

kWh/m3

Dodané množstvo energie v plyne --- kWh

Prepočet energetických jednotiek: m3, kcal, kJ, MJ, GJ, kWh, MWh, BTU

Pod týmto textom máte k dispozícii ďalšiu kalkulačku, ktorá sa používa na prevod všetkých energetických jednotiek vzájomne medzi sebou (napr. kWh na MWh, kcal, GJ, ...) . V kalkulačke sme použili hodnotu priemerného spaľovacieho tepla objemového kWh/m³.
Ak chcete použiť inú hodnotu spaľovacieho tepla objemového, prepíšte predvolené číslo 10,800 na inú hodnotu - aktuálne a historické hodnoty zverejňuje SPP - distribúcia , a.s.

Zadajte množstvo a jednotku

Výsledný prepočet
= m3
= kcal
= kJ
= MJ
= GJ
= kWh
= MWh
= GWh
= BTU