Inteligentný Merací Systém (IMS) v dodávke elektriny


Inteligentný merací systém („IMS“) je plne automatizovaný elektronický systém, ktorého základom je inteligentné meradlo (elektromer) bez nutnosti fyzického odpočtu elektromera - odpočet je vykonávaný automaticky na diaľku.

[mobile-buttons]

Distribútori elektrickej energie majú povinnosť postupne inštalovať IMS (výmenou starého elektromera za nový IMS elektromer; výmena elektromerov je bezplatná) na všetkých odberných miestach (vrátane domácností), ktoré sú

  • pripojené do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia (NN), a
  • ktoré majú ročnú spotrebu elektriny najmenej 4 MWh/rok.

Základná informácia o prístupe odberateľov elektriny k IMS. Distribútori elektrickej energie poskytujú na svojich web stránkach majiteľom odberných miest podrobné informácie o IMS
Možno Vás bude zaujímať
Spôsoby merania dodávky elektriny
Dodávateľské tarify Domácnosť
Kto je zraniteľný odberateľ elektriny a kto je závislý odberateľ elektriny
Dodávateľské tarify Firma na nízkom napätí