Tarify elektriny pre Domácnosti


DD1: je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny (€/kWh).

[mobile-buttons]

DD2: je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny (€/kWh).


DD3: je dvojpásmová sadzba; Nízka tarifa (NT) sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v NT v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).


DD4:  je  dvojpásmová  sadzba;  NT  sa  poskytuje  minimálne  osem  hodín  denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase Vysokej tarify (VT)
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).


DD5: je dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).


DD6: je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo, NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).


DD7: je dvojpásmová sadzba, NT sa poskytuje celoročne od piatka 15:00 hodiny do pondelka 6:00 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).


DD8:  je  dvojpásmová  sadzba,  NT  sa  poskytuje  minimálne  osem  hodín  denne s blokovaním  akumulačných  spotrebičov  elektriny  v čase  VT  s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
     - vo vysokej tarife (€/kWh),
     - v nízkej tarife (€/kWh).


Podmienky priradenia zodpovedajúcej distribučnej sadzby pre odberateľov elektriny v domácnostiach
Možno Vás bude zaujímať
Ako od zmluvy odstúpiť, ako zrušiť zmluvu
Tarify elektriny pre podnikateľov
Cena elektriny pre domácnosti
Zmena dodávateľa elektrickej energie
Tarify plynu pre domácnosti
Kto je zraniteľný odberateľ elektriny a kto je závislý odberateľ elektriny