Stránka používa cookies.

Poruchy ZSE, VSE, SSE, SPP


ELEKTRÁRNE

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA - Distribúcia, a.s. (SSE-D)


VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. (VSDS)


ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. (ZSDIS)


PLYNÁRNE

SPP - distribúcia , a.s.

 

ZÁKAZNÍCKA LINKA distribútor

ELEKTRINA
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0850 166 007 (v pracovných dňoch 8:00-15:00)
prevadzkovatel@sse-d.sk

Východoslovenská distribučná, a.s.
0850 123 312 (po–pi 7:00-20:00; sobota 9:00-16:00 okrem dní pracovného pokoja)
info@vsds.sk

Západoslovenská distribučná, a.s.
0850 333 999 (v pracovných dňoch 7:00-19:00)
odberatel@zsdis.sk

PLYN
SPP - distribúcia , a.s.
0850 269 269 (v pracovných dňoch 7:30-18:00)
pripajanie@distribuciaplynu.sk