Poruchy ZSE, VSE, SSE, SPP


ELEKTRÁRNE

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.  (ZSDIS)


STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a. s.  (SSD)


VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.  (VSDS)


PLYNÁRNE

SPP - distribúcia , a.s.

 

ZÁKAZNÍCKA LINKA distribútor

ELEKTRINA
Západoslovenská distribučná, a.s.
0850 333 999 (v pracovných dňoch 7:00-19:00)
odberatel@zsdis.sk
www.zsdis.sk

Stredoslovenská distribučná, a. s.
0850 166 007 (v pracovných dňoch 8:00-15:00)
prevadzkovatel@ssd.sk
www.ssd.sk

Východoslovenská distribučná, a.s.
0850 123 312 (po–pi 7:00-20:00; sobota 9:00-16:00 okrem dní pracovného pokoja)
info@vsds.sk
www.vsds.sk

PLYN
SPP - distribúcia , a.s.
0850 269 269 (v pracovných dňoch 7:30-18:00)
pripajanie@distribuciaplynu.sk
www.spp-distribucia.sk