Tarify distribúcie plynu pre Domácnosti


Zapnutý plynový sporák a na ňom sú čajník a hrniec s keramickým dnom

Tarifná skupina 1 (označovaná aj ako D1) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu do 2 138 kWh vrátane (približne do 200 m3 vrátane),

Tarifná skupina 2 (označovaná aj ako D2) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane (približne nad 200 m3 do 1 700 m3 vrátane),

Tarifná skupina 3 (označovaná aj ako D3) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane (približne nad 1 700 m3 do 4 000 m3 vrátane),

Tarifná skupina 4 (označovaná aj ako D4) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485kWh vrátane (približne nad 4 000 m3 do 6 500 m3 vrátane),

Tarifná skupina 5 (označovaná aj ako D5) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane (približne nad 6 500 m3 do 7 951 m3 vrátane),

Tarifná skupina 6 (označovaná aj ako D6) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane (približne nad 7 951 m3 do 9 355 m3 vrátane),

Tarifná skupina 7 (označovaná aj ako D7) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane (približne nad 9 355 m3 do 28 064 m3 vrátane),

Tarifná skupina 8 (označovaná aj ako D8) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 400 kWh vrátane (približne nad 28 064 m3 do 60 000 m3 vrátane).Možno Vás bude zaujímať
Cena Distribúcia a Preprava plynu pre domácnosť
Cena plynu, ako funguje trh s plynom
Sledujeme ceny plynu pre domácnosti
Tarify elektriny pre domácnosti
Kto je zraniteľný odberateľ plynu, kto je závislý odberateľ plynu a kto je chránený odberateľ plynu