CENA ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSŤ


Odberatelia elektickej energie v domácnostiach majú sťaženú pozíciu pri cenovom vyjednávaní s dodávateľmi. Je to dané tým, že bežná domácnosť odoberá tak malé množstvo elektriny, že dodávateľ nepristúpi na zníženie ceny elektriny pre domácnosť iba preto, že domácnosť chce nižšiu cenu.

Inverzný obrázok elektrický luster.

Deje aj to, že aktuálny dodávateľ elektriny, od ktorého domácnosť odoberá elektrinu, účtuje takejto domácnosti vysokú cenu za elektrinu a tento dodávateľ ponúkne domácnosti zľavu z ceny elektriny s podmienkou, že takáto domácnosť podpíše s dodávateľom viazanosť na ďalších 24 mesiacov. V tejto súvislosti vydal ÚRSO dňa 9.12.2014 tlačovú správu z ktorej citujeme (správa ani dnes nestratila na aktuálnosti):

"...Úrad tiež upozorňuje, že ponúkané „zľavy“ vôbec nemusia byť skutočnou zľavou.   Výška a spôsob výpočtu zľavy je zložitý a je veľmi pravdepodobné, že k uplatneniu zľavy ani nedôjde. Nárok na ňu totiž vznikne iba v prípade spotreby elektriny nad 2000 kWh za rok a dodávateľ ju poskytne až po splnení tejto podmienky.
Podnety a sťažnosti na uvedené nesprávne praktiky úrad registruje od odberateľov skoro každý deň a začal ich už s dodávateľmi riešiť. Úrad preto žiada odberateľov, aby vo vlastnom záujme opatrne pristupovali k uvedeným ponukám a vyvarovali sa v budúcnosti možným komplikáciám..."

Celá správa sa nachádza na stránke ÚRSO: Tlačová správa - Praktiky dodávateľov energiíMožno Vás bude zaujímať
Ktorého dodávateľa elektrickej energie si vybrať
Najlacnejšia elektrina
Distribútori el. energie
Cena elektriny v roku 2023