Cena Distribúcia a Preprava plynu pre Domácnosť, Malý podnik, Maloodber


Na základe cenového rozhodnutia ÚRSO obsahuje cena združenej dodávky zemného plynu pre domácnosti, malé podniky a maloodber regulované zložky:

  • cena za služby súvisiace s prepravou zemného plynu,
  • cena za služby súvisiace s distribúciou zemného plynu,
  • cena za služby obchodníka pre domácnosť a malý podnik.

[mobile-buttons]

Neregulované zložky ceny plynu pre domácnosti, malé podniky a maloodber sú

  • cena za služby obchodníka (iba pre maloodber, ktorý nie je malý podnik),
  • cena za skladovanie plynu.

(pozn.: D1 - D8 sú tarify pre domácnosti; M1 - M8 sú tarify pre malé podniky a maloodber)


Cena za služby súvisiace s prepravou zemného plynu
variabilná
v cenníkoch označovaná ako SOPp - Sadzba za Odobratý Plyn Preprava
D1/M1 - 0,0025  €/kWh
D2/M2 - 0,0025  €/kWh
D3/M3 - 0,0025  €/kWh
D4/M4 - 0,0025  €/kWh
D5/M5 - 0,0025  €/kWh
D6/M6 - 0,0025  €/kWh
D7/M7 - 0,0025  €/kWh
D8/M8 - 0,0025  €/kWh

Cena za služby súvisiace s distribúciou zemného plynu
variabilná
v cenníkoch označovaná ako SOPd - Sadzba za Odobratý Plyn Distribúcia
D1/M1 - 0,0217  €/kWh
D2/M2 - 0,0095  €/kWh
D3/M3 - 0,0092  €/kWh
D4/M4 - 0,0077  €/kWh
D5/M5 - 0,0070  €/kWh
D6/M6 - 0,0069  €/kWh
D7/M7 - 0,0032  €/kWh
D8/M8 - 0,0028  €/kWh

fixná
v cenníkoch označovaná ako FMSd - Fixná Mesačná Sadzba Distribúcia
D1/M1 -      1,78  €/mesiac
D2/M2 -      4,76  €/mesiac
D3/M3 -      7,64  €/mesiac
D4/M4 -    12,36  €/mesiac
D5/M5 -    41,45  €/mesiac
D6/M6 -    50,78  €/mesiac
D7/M7 -  126,67  €/mesiac
D8/M8 -  283,33  €/mesiac

Cena za služby obchodníka so zemným plynom
variabilná (€/kWh) v cenníkoch označovaná ako SOPo - Sadzba za Odobratý Plyn Obchodník,
fixná (€/mesiac) v cenníkoch označovaná ako FMSo - Fixná Mesačná Sadzba Obchodník.

Cena za skladovanie zemného plynu
variabilná (€/kWh) v cenníkoch označovaná ako SOPs - Sadzba za Odobratý Plyn Skladovanie.Možno Vás bude zaujímať
Ako odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke zemného plynu
Prepočet m3 na kWh, MWh, GWh, MJ
Zmena dodávateľa plynu
Sledujeme ceny a cenníky plynu
Meranie dodávky plynu