Tarify distribúcie plynu pre Firmy


Priemyselný komín na zemný plyn

Tarifná skupina 1 (označovaná aj ako M1) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu do 2 138 kWh vrátane (približne do 200 m3 vrátane),

Tarifná skupina 2 (označovaná aj ako M2) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane (približne nad 200 m3 do 1 700 m3 vrátane),

Tarifná skupina 3 (označovaná aj ako M3) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane (približne nad 1 700 m3 do 4 000 m3 vrátane),

Tarifná skupina 4 (označovaná aj ako M4) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485kWh vrátane (približne nad 4 000 m3 do 6 500 m3 vrátane),

Tarifná skupina 5 (označovaná aj ako M5) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane (približne nad 6 500 m3 do 7 951 m3 vrátane),

Tarifná skupina 6 (označovaná aj ako M6) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane (približne nad 7 951 m3 do 9 355 m3 vrátane),

Tarifná skupina 7 (označovaná aj ako M7) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane (približne nad 9 355 m3 do 28 064 m3 vrátane),

Tarifná skupina 8 (označovaná aj ako M8) - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 400 kWh vrátane (približne nad 28 064 m3 do 60 000 m3 vrátane),

Tarifná skupina 9 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 641 000 kWh do 2 000 000 kWh vrátane (približne nad 60 000 m3 do 187 091 m3 vrátane),

Tarifná skupina 10 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 000 000 kWh do 4 000 000 kWh vrátane (približne nad 187 091 m3 do 374 181 m3 vrátane),

Tarifná skupina 11 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 000 000 kWh do 8 000 000 kWh vrátane (približne nad 374 181 m3 do 748 363 m3 vrátane),

Tarifná skupina 12 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 8 000 000 kWh do 14 000 000 kWh vrátane (približne nad 748 363 m3 do 1 309 635 m3 vrátane),

Tarifná skupina 13 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 14 000 000 kWh do 22 000 000 kWh vrátane (približne nad 1 309 635 m3 do 2 057 998 m3 vrátane),

Tarifná skupina 14 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 22 000 000 kWh do 50 000 000 kWh vrátane (približne nad 2 057 998 m3 do 4 677 268 m3 vrátane),

Tarifná skupina 15 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 50 000 000 kWh do 100 000 000 kWh vrátane (približne nad 4 677 268 m3 do 9 354 537 m3 vrátane),

Tarifná skupina 16 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 000 kWh do 250 000 000 kWh vrátane (približne nad 9 354 537 m3 do 23 386 342 m3 vrátane),

Tarifná skupina 17 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 250 000 000 kWh do 1 000 000 000 kWh vrátane (približne nad 23 386 342 m3 do 93 545 370 m3 vrátane),

Tarifná skupina 18 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 1 000 000 000 kWh do 1 600 000 000 kWh vrátane (približne nad 93 545 370 m3 do 149 672 591 m3 vrátane),

Tarifná skupina 19 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 1 600 000 000 kWh do 2 100 000 000 kWh vrátane (približne nad 149 672 591 m3 do 196 445 276 m3 vrátane),

Tarifná skupina 20 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 100 000 000 kWh do 2 700 000 000 kWh vrátane (približne nad 196 445 276 m3 do 252 572 498 m3 vrátane),

Tarifná skupina 21 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 700 000 000 kWh do 3 200 000 000 kWh vrátane (približne nad 252 572 498 m3 do 299 345 182 m3 vrátane),

Tarifná skupina 22 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 3 200 000 000 kWh do 3 750 000 000 kWh vrátane (približne nad 299 345 182 m3 do 350 795 136 m3 vrátane),

Tarifná skupina 23 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 3 750 000 000 kWh do 4 280 000 000 kWh vrátane (približne nad 350 795 136 m3 do 400 374 181 m3 vrátane),

Tarifná skupina 24 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 280 000 000 kWh do 4 810 000 000 kWh vrátane (približne nad 400 374 181 m3 do 449 953 227 m3 vrátane),

Tarifná skupina 25 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 810 000 000 kWh do 5 345 000 000 kWh vrátane (približne nad 449 953 227 m3 do 500 000 000 m3 vrátane),

Tarifná skupina 26 - používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 5 345 000 000 kWh (približne nad 500 000 000 m3).Možno Vás bude zaujímať
Cena Distribúcia a Preprava plynu pre maloodber
Výpočet ceny zemného plynu
Tarify plynu pre domácnosti
Tarify elektriny pre podniky a firmy pripojené na sieť Nízkeho napätia
Kto je zraniteľný odberateľ plynu, kto je závislý odberateľ plynu a kto je chránený odberateľ plynu