ZMENA DODÁVATEĽA zemného plynu


Zmena dodávateľa zemného plynu je jednoduchý proces. Ak viete, ku ktorému dodávateľovi plynu chcete prejsť, tak stačí tomuto dodávateľovi podpísať plnú moc a novú zmluvu o združenej dodávke zemného plynu. Na základe plnej moci nový dodávateľ za Vás všetko vybaví.

Zmena dodávateľa je zo zákona zadarmo, bez poplatku

  • nebojte sa zmeny dodávateľa - ak tým ušetríte, tak neváhajte a zmeňte dodávateľa plynu,
  • ak Vám nový dodávateľ nechce nechať čas na podrobné preštudovanie zmluvných dokumentov pred podpisom zmluvy a plnej moci, tak nič nepodpisujte.
Možno Vás bude zaujímať
Kedy zmeniť dodávateľa
Ako zmeniť dodávateľa plynu
Ktorého dodávateľa plynu si vybrať
Odstúpenie od zmluvy, výpoveď zmluvy, splnomocnenie, nová zmluva o dodávke plynu