Distribúcia a Preprava zemného plynu


Na Slovensku je jeden tradičný distribútor zemného plynu, ktorý podniká na svojom vymedzenom území - prevádzkovateľ distribučnej siete
SPP - distribúcia , a.s.
Na Slovensku je jeden prepravca - prevádzkovateľ prepravnej siete
eustream, a.s.

[mobile-buttons]

Prevádzkové poriadky prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a prevádzkovateľa prepravnej siete (PPS)
SPP - distribúcia , a.s.
eustream, a.s.


Cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o maximálnych cenách za distribúciu plynu a za prepravu plynu sme zverejnili v Archíve cenníkov plynu.


DISTRIBUČNÉ TARIFY PRE DOMÁCNOSŤ

DISTRIBUČNÉ TARIFY PRE MALÝ PODNIK A MALOODBER, STREDNÝ ODBER, VEĽKOODBERMožno Vás bude zaujímať
Ako funguje trh so zemným plynom
Dodávateľ poslednej inštancie zemný plyn
Čo je zemný plyn
Dodávateľ poslednej inštancie elektrina