Výpočet ceny zemného plynu


Výpočet ceny zemného plynu sa realizuje tak, že dodávateľ vo faktúre spočíta

  • náklady za služby spojené s dodávkou plynu,
  • náklady za služby spojené s distribúciou plynu,
  • náklady spojené s prepravou plynu,
  • náklady spojené so skladovaním plynu,
  • k tomu sa pripočíta spotrebná daň (domácnosť neplatí spotrebnú daň),
  • k tomu sa pripočíta DPH.

Toto všetko sme urobili za Vás, všetky tieto náklady sme spočítali u každého dodávateľa plynu samostatne a zoradili sme dodávateľov plynu podľa výslednej ceny. Používajte našu energetickú kalkulačku vždy vtedy, keď Vás bude zaujímať, kto na Slovensku dodáva najlacnejší plyn.Možno Vás bude zaujímať
Vysvetlenie faktúry za dodávku plynu
Zemný plyn
Plyn pre domácnosť
Ako zmeniť dodávateľa plynu