Stránka používa cookies.

Ceny energie - plyn, elektrina pre firmy, domácnosti, podniky


Ceny energií pre firmy a domácnosti ( zemný plyn a elektrická energia ) sledujeme a ceny dodávateľov v cenovom porovnaní pravidelne aktualizujeme. Každý návštevník nášho webu VyhodnaEnergia.SK si môže porovnať ceny elektriny a plynu pre domácnosti a firmy.

[mobile-buttons]

Pomáhame návštevníkom našej stránky zorientovať sa v neprehľadnom svete cenníkov, faktúr, termínov zmien dodávateľa, vyúčtovania a vôbec všetkého, čoho výsledkom je faktúra od dodávateľa za združenú dodávku elektrickej energie a zemného plynu.

Šípka zo značky prikázaný smer jazdy - jedmosmerná premávka v cenách energií.

V zemnom plyne je odber plynu meraný v m3 a následne sú tieto namerané hodnoty prepočítané na kilowatthodiny (kWh), megawatthodiny (MWh), alebo gigawatthodiny (GWh). Vo vyúčtovacej faktúre od dodávateľa sa nachádza informácia o nameranej hodnote v m3 a aj prepočet týchto jednotiek na energetické jednotky v kWh.

V elektrickej energii je situácia jednoduchšia a meradlá merajú odbery priamo v kilowatthodinách. V následnej fakturácii dodávateľ vypočíta sumu platby v EUR za kWh, alebo MWh.

Ak sa chcete zorientovať v ponuke cien od dodávateľov plynu a elektriny, stránka VyhodnaEnergia.SK Vám poskytne kvalitné informácie a odpovede. Ak tento článok čítate na mobile, cenové porovnania sú pod týmto článkom.Možno Vás bude zaujímať
Kedy je nočný prúd
Cena elektriny pre domácnosti
Výpočet ceny plynu
Sledujeme cenníky dodávateľov elektriny, plynu