CENA ZEMNÉHO PLYNU za 1m3, KOĽKO STOJÍ KUBÍK PLYNU


V nedávnej minulosti bola dodávka plynu štandardne fakturovaná v objemových jednotkách, v metroch kubických (m³). Má to svoje opodstatnenie, pretože meradlá (plynomery) merajú spotrebu plynu v objemových jednotkách, čiže v metroch kubických.

[mobile-buttons]

Po prechode na fakturovanie spotreby plynu v energetických jednotkách, čiže v MWh (megawatthodina), alebo v kWh (kilowatthodina) je naďalej spotreba zemného plynu meraná v m3 a vo vyúčtovacej faktúre je táto nameraná spotreba v m3 prevedená na kWh, MWh ( viac v časti s nadpisom Ako sa počíta prevod plynu z m3 na kWh ).

Koľko stojí kubík zemného plynu a aká je cena plynu.

Pre presný prepočet energetických jednotiek medzi sebou odporúčame vyskúšať prevodník energetických jednotiek. Cenníky dodávok plynu od jednotlivých dodávateľov pravidelne aktualizujeme v časti archív cenníkov pre domácnosti a firmy.

Ak chcete urobiť spätný prepočet ceny plynu z ceny za kWh na cenu za m³, tak výpočet je podľa vzorca: cena za plyn v EUR/kWh   x   10,800   =   cena za plyn v EUR/m3 (tento výpočet je iba orientačný a týka sa iba variabilnej zložky ceny za dodávku plynu v EUR/kWh - cena za plyn je dvojzložková a súčasťou ceny za plyn je aj fixná zložka v EUR/mesiac)Možno Vás bude zaujímať
Vyúčtovanie plynu
Odstúpenie od zmluvy o dodávke plynu, zrušenie zmluvy, výpoveď zmluvy
Cena plynu pre firmy
Zemný plyn
Ťažba, preprava a skladovanie zemného plynu