ZEMNÝ PLYN


Zemný plyn je zmes uhľovodíkov, z ktorých 50 až 98 % objemu tvorí metán. Okrem metánu obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky. Je ľahší ako vzduch, nie je otravný, ale je nedýchateľný a dusivý. Je bezfarebný a bez zápachu, preto sa pri úprave odorizuje ethylmerkaptanom, aby bol identifikovateľný.

[mobile-buttons]

Ťaží sa z poréznych sedimentárnych hornín uzavretých vo štruktúrnych pasciach podobne ako ropa. Nachádza sa buď samostatne, spoločne s ropou alebo čiernym uhlím. Používa sa tiež ako zdroj vodíka pri výrobe dusíkatých hnojív.

Je považovaný za ekologické palivo. Vo vozidlách sa využíva v stlačenej (CNG) alebo skvapalnené podobe (LNG).

Vzniká v prírode troma spôsobmi: biogenicky bakteriálnym rozkladom organickej hmoty, termogenicky spoločne s ropou alebo anorganickou cestou počas tuhnutia magmy.

Zdroj: Wikipedie.czMožno Vás bude zaujímať
Ako funguje trh so zemným plynom
Ťažba, preprava a skladovanie zemného plynu
Ako funguje trh s elektrinou
Vratky za plyn