Otázky odberateľov elektriny, plynu


Čo ak môj nový dodávateľ elektriny/plynu skrachuje?
Elektrická energia: Legislatívne je to ošetrené tak, že ak by mal dodávateľ elektrickej energie akýkoľvek problém, tak odberateľ ani sekundu nesmie byť bez dodávky elektrickej energie – náhradnú dodávku elektrickej energie okamžite zabezpečí iný dodávateľ elektrickej energie za cenu, ktorú schválil URSO. Tento náhradný dodávateľ elektrickej energie sa označuje pojmom „dodávateľ poslednej inštancie“. Obavy z krachu alternatívnych dodávateľov elektrickej energie sú preto zbytočné a zákonom je zabezpečené to, že odberateľ elektriny nebude bez elektrickej energie ani „sekundu“ v situácii, že jeho aktuálny dodávateľ elektrickej energie z nejakého dôvodu končí s dodávkou elektrickej energie.
Zemný plyn: Podobne, ako v elektrickej energii - dodávateľ poslednej inštancie pre odberateľov plynu.

[mobile-buttons]

Keď odídem od súčasného dodávateľa, tak distribútor mi „za trest“ zdvihne cenu za distribúciu?
Pri dodávke elektriny, alebo plynu vždy spolupracujú spolu dodávateľ a distribútor. Pri zmene dodávateľa sa zmení iba dodávateľ. Dstribútor sa nemení a stále zostáva ten istý. Všetky zložky ceny za distribúciu schvaľuje ÚRSO. Pri zmene dodávateľa nemôže distribútor zmeniť ceny, pretože distribútor má zo zákona povinnosť účtovať rovnakú cenu za distribúciu, nezávisle od toho, akého máte dodávateľa.
 

Keď zmením dodávateľa, tak budete ťahať nové elektrické vedenie (nový plynovod) a nainštalujete mi nový elektromer, alebo plynomer (meradlo)?
So zmenou dodávateľa sa nemení distribútor – distribútor aj naďalej zostáva ten istý. Všetky elektrické vedenia (plynovody) pred meradlom vrátane meradla sú majetkom distribútora, čo znamená, že keď zmeníte dodávateľa, tak elektrická energia (plyn) Vám budú distribuované po rovnakých elektrických vedeniach (plynovode), ako doteraz a meradlo nebude nikto meniť. Jediná zmena, ktorú si všimnete je to, že Vám bude chodiť faktúra od nového dodávateľa.
 

Keď zmením dodávateľa, tak mi začne chodiť faktúra od nového dodávateľa a bude mi chodiť aj faktúra od distribútora? Budú mi chodiť dve faktúry?
Váš súčasný dodávateľ Vám posiela iba jednu faktúru, v ktorej je Vám fakturovaná cena za dodávku elektrickej energie (plynu) a aj cena za distribúciu elektrickej energie (plynu). Je to tak preto, že distribútor fakturuje cenu za distribúciu dodávateľovi a ten ju prefakturuje koncovému odberateľovi. Ak zmeníte dodávateľa, tak Vám bude opäť chodiť iba jedna faktúra, od nového dodávateľa, v ktorej Vám bude tak, ako doteraz, súčasne fakturovaná cena za dodávku a cena za distribúciu elektrickej energie (zemného plynu).


Keď zmením dodávateľa, tak musím zmeniť spôsob platby a aj výšku záloh?
Nový dodávateľ preberá od súčasného dodávateľa cyklus fakturácie. Cyklus fakturácie sa nedá zmeniť – to určuje distribútor. Výška záloh a spôsob platby je vecou dohody medzi Vami a novým dodávateľom. Ak platíte za elektrinu/plyn bankovým príkazom (trvalým príkazom), tak nastavíte iba nové číslo účtu príjemcu platby. Ak platíte za elektrinu/plyn z účtu v banke inkasom, tak musíte v banke zadať nové číslo účtu príjemcu platby inkasom.


V cenovom porovnaní medzi sebou porovnávate produkty s viazanosťou s produktami bez viazanosti. Vypočítané úspory sa týkajú celého obdobia viazanosti, ak sa jedná o produkt s viazanosťou napríklad 36 mesiacov?
Informácie čerpáme iba z dostupných zdrojov na web stránkach dodávateľov. Preto ak dodávateľ zverejní na svojej web stránke informáciu o tom, aké ceny bude mať odberateľ počas celej doby viazanosti, alebo aspoň vzorec, ako sa budú ceny stanovovať, tak toto zohľadníme v cenovom porovnaní.
Úspora, ktorá je v cenovom porovnaní vypočítaná, je vždy vypočítaná na prvých 12 mesiacov zmluvného vzťahu. Pre ilustráciu uvedieme príklad: Ak za celé obdobie viazanosti na 36 mesiacov domácnosť ušetrí 1200 EUR, tak priemerne za 12 mesiacov to vychádza úspora 400 EUR. No a takáto suma 400 EUR bude uvedená ako úspora v cenovom porovnaní na našej stránke.


Ako navzájom porovnávate zmluvy s viazanosťou a zmluvy bez viazanosti?
Odberateľ, ktorý nemá zmluvu s viazanosťou, sa môže kedykoľvek rozhodnúť pre zmenu dodávateľa a zmenu aj zrealizovať. Odberateľ, ktorý má zmluvu s viazanosťou, tak môže urobiť až potom, čo mu skončí viazanosť. Prijať rozhodnutie pre viazanosť je dôležité rozhodnutie a preto sme v maximálnej možnej miere zobjektívnili to, že niektorí dodávatelia dodávajú elektrinu, alebo plyn bez viazanosti, iní iba s viazanosťou, prípadne majú v portfóliu zmluvy aj s viazanosťou a aj bez viazanosti.
Vždy vypočítame náklady na 12 mesiacov dodávky elektriny/plynu a tie medzi sebou porovnávame.


Ako často môže odberateľ meniť dodávateľa?
Podľa platnej legislatívy môže byť zmena dodávateľa realizovaná k prvému (1.) dňu v mesiaci. Odporúčame zmeniť dodávateľa vždy vtedy, keď sa Vám to oplatí.

Stránka VyhodnaEnergia.SK mi nefunguje správne, nedarí sa mi vyplniť údaje vo formulári na porovnanie cien
Väčšina "problémov", ktoré majú návštevníci stránky VyhodnaEnergia.SK, vyplýva z chýb na strane návštevníkov stránky. Odporúčame návštevníkom stránky najprv riešiť problém podľa usmernenia v priloženom manuáli Nápoveda ak nefunguje VE.SKMožno Vás bude zaujímať
Legislatíva, ktorá sa týka dodávky elektriny a plynu
Elektrina - čo je EIC kód
Priemerná spotreba elektrickej energie v domácnosti
Priemerná spotreba elektriny vo firme na NN napätí