Priemerná spotreba elektriny vo firme na sieti Nízkeho napätia (nn)


Zdroj: Západoslovenská distribučná, a.s., 2018
Tarifa dodávateľa Tarifa distribútora Typ spotreby Skratka Spôsob merania

Priemerná spotreba

(kWh)

DMP1 C2-X3 1T jednotarifné meranie 3 477
DMP4 C2-X3 S akumulačným ohrevom a kúrením, s hybridným vykurovaním 2T dvojtarifné meranie 13 083
DMP6 C2-X3 S akumulačným ohrevom a kúrením, s hybridným vykurovaním 2A dvojtarifné meranie - akumulačné vykurovanie 13 083
DMP7 C2-X3 S priamovýhrevným vykurovaním 2P dvojtarifné meranie - priamovýhrevné vykurovanie 11 239
DMP10 C2-X3 Verejné osvetlenie 1T, 2T jednotarifné meranie   dvojtarifné meranie 9 831
Možno Vás bude zaujímať
Tarify pre firmy
Časy nízky tarif, vysoký tarif
Priemerná spotreba  el.energie v domácnosti
Cena elektrickej energie na rok 2022