Priemerná spotreba elektriny v domácnosti


Vo Vašej vyúčtovacej faktúre za dodávku elektriny si nájdite typ sadzby, akú má Vaša domácnosť. Podľa oblasti distribúcie a podľa typu sadzby potom v tabuľkách nižšie nájdete informáciu o tom, aká spotreba elektriny za rok je v priemernej domácnosti, alebo v spoločných priestoroch.
 

Oblasť Západoslovenská distribučná a.s.[mobile-buttons]
 

Oblasť Východoslovenská distribučná a.s.

Možno Vás bude zaujímať
Fotovoltaika - prečo sa to neoplatí?
Uhlíková stopka - nevýhodný produkt od SPP
Tarify pre domácnosť
Meranie dodávky elektriny
Elektrická energia
Ceny elektriny na rok 2023