Stránka používa cookies.

Priemerná spotreba elektriny v domácnosti


Zdroj: Západoslovenská distribučná,. a.s., 2017
Tarifa dodávateľa Tarifa distribútora Typ spotreby Skratka Spôsob merania

Priemerná spotreba

(kWh)

DD1 D1 Bez elektrického vykurovania a bez ohrevu teplej užitkovej vody (TUV) 1T jednotarifné meranie 817
DD2 D2 Bez elektrického vykurovania a bez ohrevu teplej užitkovej vody (TUV) 1T jednotarifné meranie 2 287
DD3 D3 S elektrickým vykurovaním a s ohrevom teplej užitkovej vody (TUV) 2T dvojtarifné meranie 3 850
DD4 D4 S elektrickým vykurovaním a s ohrevom teplej užitkovej vody (TUV) 2A dvojtarifné meranie - akumulačné vykurovanie 6 435
DD5 D5 S priamovýhrevným vykurovaním 2P dvojtarifné meranie - priamovýhrevné vykurovanie 9 030
Možno Vás bude zaujímať
Tarify pre domácnosť
Meranie dodávky elektriny
Elektrická energia
Ceny elektriny na rok 2018