Priemerná spotreba elektriny v domácnosti


Zdroj: Západoslovenská distribučná,. a.s., 2018
Tarifa dodávateľa Tarifa distribútora Typ spotreby Skratka Spôsob merania

Priemerná spotreba

(kWh)

DD1 D1 Bez elektrického vykurovania a bez ohrevu teplej užitkovej vody (TUV) 1T jednotarifné meranie 823
DD2 D2 Bez elektrického vykurovania a bez ohrevu teplej užitkovej vody (TUV) 1T jednotarifné meranie 2 297
DD3 D3 S elektrickým vykurovaním a s ohrevom teplej užitkovej vody (TUV) 2T dvojtarifné meranie 3 884
DD4 D4 S elektrickým vykurovaním a s ohrevom teplej užitkovej vody (TUV) 2A dvojtarifné meranie - akumulačné vykurovanie 6 215
DD5 D5 S priamovýhrevným vykurovaním 2P dvojtarifné meranie - priamovýhrevné vykurovanie 8 923
Možno Vás bude zaujímať
Tarify pre domácnosť
Meranie dodávky elektriny
Elektrická energia
Ceny elektriny na rok 2022