Priemerná spotreba elektriny vo firme na sieti Nízkeho napätia (NN)


Vo Vašej vyúčtovacej faktúre za dodávku elektriny si nájdite typ sadzby, akú má Vaša firma. Podľa oblasti distribúcie a podľa typu sadzby potom v tabuľkách nižšie nájdete informáciu o tom, aká spotreba elektriny za rok je v priemernej firme na NN pripojení.
 

Oblasť Západoslovenská distribučná a.s.[mobile-buttons]
 

Oblasť Východoslovenská distribučná a.s.

Možno Vás bude zaujímať
Priemerná spotreba  el.energie v domácnosti
Uhlíková stopka od SPP - nevýhodný produkt
Časy nízky tarif, vysoký tari
Tarify pre firmy
Prepočet energetických jednotiek
Cena elektrickej energie na rok 2023