VYSVETLENIE FAKTÚRY - Zemný plyn


Vzory faktúr - Domácnosti
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)
innogy Slovensko s. r. o.
Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)
ZSE Energia, a.s. (ZSE)

[mobile-buttons]

Vzory faktúr - Podnikatelia a organizácie (maloodber)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
innogy Slovensko s. r. o.
Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)
ZSE Energia, a.s. (ZSE)

Cena zemného plynu na faktúre

Euro centy a papierové euro bankovky v retro úprave

Koncový odberateľ zemného plynu v kategórii Domácnosť, Malý podnik, Maloodber odoberá zemný plyn za cenu, ktorá má na faktúre nasledovnú štruktúru:

 • cena od Dodávateľa – cena za služby spojené s obchodnou činnosťou dodávateľa zahŕňa v sebe náklady na obstaranie plynu vrátanie nákladov na odchýlku, ovplyvniteľné náklady na dodávku plynu a primeraný zisk dodávateľa plynu,
 • cena za činnosti spojené so službami distribúcie zemného plynu,
 • cena za činnosti spojené so službami prepravy zemného plynu,
 • cena za činnosti spojené so službami skladovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch,
 • odvod do štátneho rozpočtu – spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane z plynu) a DPH 20%.

Cena za dodávku plynu

 • fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto (€/mesiac),
 • variabilná zložka – cena za spotrebovaný zemný plyn (€/kWh), alebo (€/MWh).

Cena za distribúciu plynu

 • fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto (€/mesiac),
 • variabilná zložka - cena za distribúciu spotrebovaného plynu (€/kWh), alebo (€/MWh),

Cena za prepravu plynu

 • variabilná zložka - cena za prepravu spotrebovaného plynu (€/kWh), alebo (€/MWh),

Cena za skladovanie plynu

 • variabilná zložka - cena za skladovanie spotrebovaného plynu (€/kWh), alebo (€/MWh),

Odvod do štátneho rozpočtu

 • spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane z elektriny) (€/kWh), alebo (€/MWh),
 • 20% DPH

Prepočet plynu z m3 na kWh

Spotreba zemného plynu je meraná v m3 a odberateľ platí za kWh. Ako je to možné? Od roku 2008 sa na Slovensku prešlo vo fakturácii z dovtedy používanej objemovej jednotky, metra kubického - m3 na energetickú jednotku, kilowatthodinu - kWh. Pomôcka na prevod medzi m3 a ostatnými energetickými jednotkami.Možno Vás bude zaujímať
Jednotkové ceny za distribúciu a prepravu plynu pre domácnosti a maloodber
Koľko stojí MWh plynu
Odstúpenie od zmluvy, vypovedanie zmluvy, nová zmluva o dodávke plynu
Elektrina
Vysvetlenie faktúry za elektrinu