Stránka používa cookies.

VYSVETLENIE FAKTÚRY - Zemný plyn


Vzory faktúr - Domácnosti

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

innogy Slovensko s. r. o.

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

ZSE Energia, a.s. (ZSE)[mobile-buttons]Vzory faktúr - Podnikatelia a organizácie (maloodber)

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

innogy Slovensko s. r. o.

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

ZSE Energia, a.s. (ZSE) Cena zemného plynu na faktúreEuro centy a papierové euro bankovky v retro úpraveKoncový odberateľ zemného plynu v kategórii Domácnosť, Malý podnik, Maloodber odoberá zemný plyn za cenu, ktorá má na faktúre nasledovnú štruktúru:
 • cena od Dodávateľa – cena za služby spojené s obchodnou činnosťou dodávateľa zahŕňa v sebe náklady na obstaranie plynu vrátanie nákladov na odchýlku, ovplyvniteľné náklady na dodávku plynu a primeraný zisk dodávateľa plynu,

 • cena za činnosti spojené so službami distribúcie zemného plynu,

 • cena za činnosti spojené so službami prepravy zemného plynu,

 • cena za činnosti spojené so službami skladovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch,

 • odvod do štátneho rozpočtu – spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane z plynu) a DPH 20%.Cena za dodávku plynu
 • fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto (€/mesiac),

 • variabilná zložka – cena za spotrebovaný zemný plyn (€/kWh), alebo (€/MWh).Cena za distribúciu plynu
 • fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto (€/mesiac),

 • variabilná zložka - cena za distribúciu spotrebovaného plynu (€/kWh), alebo (€/MWh),Cena za prepravu plynu
 • variabilná zložka - cena za prepravu spotrebovaného plynu (€/kWh), alebo (€/MWh),Cena za skladovanie plynu
 • variabilná zložka - cena za skladovanie spotrebovaného plynu (€/kWh), alebo (€/MWh),Odvod do štátneho rozpočtu
 • spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane z elektriny) (€/kWh), alebo (€/MWh),

 • 20% DPHPrepočet plynu z m3 na kWhSpotreba zemného plynu je meraná v m3 a odberateľ platí za kWh. Ako je to možné? Od roku 2008 sa na Slovensku prešlo vo fakturácii z dovtedy používanej objemovej jednotky, metra kubického - m3 na energetickú jednotku, kilowatthodinu - kWh. Pomôcka na prevod medzi m3 a ostatnými energetickými jednotkami.Možno Vás bude zaujímať

Jednotkové ceny za distribúciu a prepravu plynu pre domácnosti a maloodber

Koľko stojí MWh plynu

Odstúpenie od zmluvy, vypovedanie zmluvy, nová zmluva o dodávke plynu

Elektrina

Vysvetlenie faktúry za elektrinu