Stránka používa cookies.

VYSVETLENIE FAKTÚRY - Zemný plyn


Vzory faktúr - Domácnosti
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)
RWE Gas Slovensko, s.r.o. (innogy Slovensko s. r. o.)
Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)
ZSE Energia, a.s. (ZSE)
ČEZ Slovensko, s.r.o.

[mobile-buttons]

Vzory faktúr - Podnikatelia a organizácie (maloodber)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
RWE Gas Slovensko, s.r.o. (innogy Slovensko s. r. o.)
Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)
ZSE Energia, a.s. (ZSE)
ČEZ Slovensko, s.r.o.

 

Cena zemného plynu na faktúre

Euro centy a papierové euro bankovky v retro úprave

Koncový odberateľ zemného plynu v kategórii Domácnosť, Malý podnik, Maloodber odoberá zemný plyn za cenu, ktorá má na faktúre nasledovnú štruktúru:

 • cena od Dodávateľa – cena za služby spojené s obchodnou činnosťou dodávateľa zahŕňa v sebe náklady na obstaranie plynu vrátanie nákladov na odchýlku, ovplyvniteľné náklady na dodávku plynu a primeraný zisk dodávateľa plynu,
 • cena za činnosti spojené so službami distribúcie zemného plynu,
 • cena za činnosti spojené so službami prepravy zemného plynu,
 • cena za činnosti spojené so službami skladovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch,
 • odvod do štátneho rozpočtu – spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane z plynu) a DPH 20%.

Cena za dodávku plynu

 • fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto (€/mesiac),
 • variabilná zložka – cena za spotrebovaný zemný plyn (€/kWh), alebo (€/MWh).

Cena za distribúciu plynu

 • fixná zložka - mesačná platba za odberné miesto (€/mesiac),
 • variabilná zložka - cena za distribúciu spotrebovaného plynu (€/kWh), alebo (€/MWh),

Cena za prepravu plynu

 • variabilná zložka - cena za prepravu spotrebovaného plynu (€/kWh), alebo (€/MWh),

Cena za skladovanie plynu

 • variabilná zložka - cena za skladovanie spotrebovaného plynu (€/kWh), alebo (€/MWh),

Odvod do štátneho rozpočtu

 • spotrebná daň (domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane z elektriny) (€/kWh), alebo (€/MWh),
 • 20% DPH

Prepočet plynu z m3 na kWh

Spotreba zemného plynu je meraná v m3 a odberateľ platí za kWh. Ako je to možné? Od roku 2008 sa na Slovensku prešlo vo fakturácii z dovtedy používanej objemovej jednotky, metra kubického - m3 na energetickú jednotku, kilowatthodinu - kWh. Pomôcka na prevod medzi m3 a ostatnými energetickými jednotkami.Možno Vás bude zaujímať
Jednotkové ceny za distribúciu a prepravu plynu pre domácnosti a maloodber
Koľko stojí MWh plynu
Odstúpenie od zmluvy, vypovedanie zmluvy, nová zmluva o dodávke plynu
Elektrina
Vysvetlenie faktúry za elektrinu