Stránka používa cookies.

CENA PLYNU za kWh, koľko stojí MWh


Cena za združenú dodávku zemného plynu pre koncového odberateľa sa skladá z viacerých položiek na faktúre. Faktúry sú vystavované na základe toho, aký je na odbernom mieste nameraný odber plynu za fakturačné obdobie (v m3), pričom na faktúre je cena vypočítaná v EUR/kWh. V prevodníku energetických jednotiek si môžete urobiť prepočet plynu z m3 na kWh. Ak Vás zaujímajú konkrétne cenníky od jednotlivých dodávateľov (koľko stojí kWh, alebo MWh plynu), tak všetky dostupné cenníky pravidelne aktualizujeme v archíve cenníkov plynu podľa toho, ako dodávatelia zverejňujú cenníky na svojich web stránkach.

Bankovky a mince euro

Na stránke VyhodnaEnergia.SK je nezávislé porovnanie cien plynu od dodávateľov na Slovensku. Naša kalkulačka cien energií pomáha odberateľom zorientovať sa v cenách a cenníkoch za zemný plyn od jednotlivých dodávateľov. Odberatelia, ktorí sa snažia získať čo najnižšiu cenu za plyn, aby tak mohli ušetriť za dodávku najlacnejšieho plynu od najlacnejšieho dodávateľa, môžu využiť výhody Služby Výhodná Energia.Možno Vás bude zaujímať
Dodávateľ poslednej inštancie zemný plyn
Štátna podpora domácnostiam - obnoviteľné zdroje energie (OZE)
Pojmy v energetike R-Ž
Koľko stojí MWh elektrickej energie