DODÁVATELIA PLYNU, ktorého si vybrať


Trh so zemným plynom na Slovensku je otvorený a každý odberateľ má právo zmeniť dodávateľa plynu. Zmena dodávateľa plynu je možná vždy k prvému dňu v mesiaci.
Ktorý dodávateľ na trhu dodáva najlacnejší plyn? Ktorého dodávateľa zemného plynu si vybrať?

[mobile-buttons]

Hlavné zásady:

  • jednotková cena zemného plynu - najlacnejší dodávateľ zemného plynu,
  • ďalšie (skryté) poplatky,
  • zmluva s viazanosťou, alebo bez viazanosti,
  • kvalitná web stránka dodávateľa zemného plynu so všetkými potrebnými informáciami,
  • mediálne informácie o dodávateľovi.

Jednotková cena zemného plynu

Najlacnejší dodávateľ zemného plynu je na našej web stránke v porovnávacej tabuľke (na úvodnej strane) na prvom mieste. Cenníky zemného plynu na Slovensku pravidelne kontrolujeme.

Ďalšie (skryté) poplatky

Zo zákona je zmena dodávateľa plynu zadarmo a nikto nesmie za zmenu dodávateľa inkasovať poplatok. Je veľmi dôležité, aby ste vedeli, za akých podmienok sa dá zmluva o dodávke plynu vypovedať. Riaďte sa iba tým, čo je napísané v zmluve o dodávke zemného plynu a v obchodných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Preštudujte si Cenník ďalších (externých) služieb dodávateľa plynu. Porovnajte si zmluvy, obchodné podmienky a cenníky ďalších (externých) služieb a až potom podpisujte zmluvu o dodávke zemného plynu s novým dodávateľom plynu. Držte sa zásady, že ak sú Obchodné podmienky písané veľmi malým písmom, alebo nie sú zverejnené na web stránke dodávateľa plynu, tak dodávateľ pred Vami niečo skrýva a neželá si, aby si to odberateľ plynu všimol. Ak sa bude dodávateľ vyhovárať, že chce ušetriť papier a preto je to písané malým písmom, tak mu odpovedzte, že Vy chcete ušetriť peniaze za právnikov a preto s ním nepodpíšete zmluvu. Seriózny dodávateľ plynu nemá čo skrývať a preto má obchodné podmienky zverejnené na svojej web stránke a napísané takým písmom a na toľkých stranách, aby si ich mohol ktokoľvek pohodlne preštudovať.
Okrem ceny je dôležité preveriť, či najvýhodnejší dodávateľ plynu účtuje ďalšie (skryté) poplatky (napr. aktivácia zmluvy, energetické poradenstvo, poplatok za zrušenie zmluvy), odporúčame podrobne si preštudovať obchodné podmienky a zmluvu o dodávke plynu, zamerať sa aj na odkazy pod čiarou a formulácie písané drobným písmom. Preštudujte si, ako môžete zmluvu vypovedať a koľko za to budete platiť.

Zmluva s viazanosťou, alebo bez viazanosti

Je na rozhodnutí odberateľa, ktorá forma zmluvy je pre neho zaujímavejšia. Ako je zrejmé z výsledkov porovnania cien na našej web stránke, tak u niektorých dodávateľov je cena plynu pri zmluvách s viazanosťou menej výhodná, ako cena plynu pri zmluve bez viazanosti.

Kvalita web stránky dodávateľa, mediálne informácie o dodávateľovi

Dôležitou pomocnou informáciou pre odberateľa by malo byť to, ako kvalitne je vypracovaná web stránka dodávateľa. Ak chce dodávateľ robiť obchody za milióny euro, tak je štandardom to, že takýto dodávateľ má web stránku s kvalitnou grafikou a s potrebnými informáciami pre odberateľa. Overte si mediálne informácie o jednotlivých dodávateľoch zemného plynu.Možno Vás bude zaujímať
Cena zemného plynu za 1m³ - koľko stojí kubík plynu
Legislatíva k dodávkam plynu
Vysvetlenie faktúry za dodávku zemného plynu
Kedy zmeniť dodávateľa plynu