Fotovoltaika - čo je to virtuálna batéria


Virtuálna batéria (pozn. virtuálny: v skutočnosti fyzicky neexistujúci) je služba, ktorú môžu využívať majitelia fotovoltaických systémov. Službu poskytujú dodávatelia elektriny.

Fotovoltaický systém (FVE) počas dňa vyrába elektrinu, ktorú majiteľ tohto systému môže okamžite na odbernom mieste spotrebovať, alebo ju uložiť do batérie (fyzickej, alebo virtuálnej), alebo ju predá inému účastníkovi trhu s elektrinou, alebo ju bezodplatne odvedie do elektrickej distribučnej siete. Batéria pomáha majiteľovi FVE spotrebovať takto vyrobenú elektrinu neskôr v čase vtedy, keď je to pre majiteľa FVE výhodné (napr. v noci, alebo v iný deň, či v inom mesiaci).

Služba „virtuálna batéria“ je službou, ktorá má svoje plusy a mínusy. Táto služba funguje na princípe, že FVE vyrobí elektrinu, ktorej časť je okamžite spotrebovaná na odbernom mieste a nespotrebovaná časť takto vyrobenej elektriny prechádza do elektrickej distribučnej siete – táto nespotrebovaná elektrina je u dodávateľa evidovaná ako elektrina uložená do „virtuálnej batérie“. Ako keby bola uložená do batérie. V skutočnosti ju takýto dodávateľ okamžite spotrebuje pre účely svojej obchodnej činnosti ako dodávku elektriny do iných odberných miest vo svojej bilančnej skupine. Dodávateľ elektriny takúto elektrinu síce okamžite spotreboval avšak naďalej ju eviduje u seba, ako keby ju mal majiteľ FVE uloženú v batérii (je o nej účtovný záznam). Majiteľ FVE potom neskôr (napr. v noci, či o týždeň, alebo o mesiac, ...) potrebuje mať okamžite k dispozícii viacej elektriny, než stačí vyrobiť jeho FVE, čiže spotrebuje elektrinu z elektrickej distribučnej siete. Dodávateľ elektriny potom vo faktúre urobí vzájomný zápočet objemu elektriny ktorú má majiteľ FVE uloženú vo „virtuálnej batérii“ a elektriny, ktorú majiteľ FVE odobral z elektrickej distribučnej siete. Výsledkom takéhoto vzájomného zápočtu je potom to, že majiteľ FVE vie s pomocou služby „virtuálna batéria“ spotrebovať na odbernom mieste 100% elektriny, ktorá je vyrobená v jeho FVE.

Služba „virtuálna batéria“ má svoj plusy a mínusy. Výhodou tejto služby je to, že majiteľ FVE má bez veľkej investície k dispozícii niečo, čo funguje ako batéria. Majiteľ FVE nemusí riešiť otázky typu „Akú fyzickú batériu, s akou kapacitou mám kúpiť?“, „Koľko musím investovať?“, „Čo ak sa fyzická batéria pokazí?“, „Kedy kúpiť novú fyzickú batériu?“, „Ako zlikvidovať starú fyzickú batériu?“, ... Výhodou je aj to, ak služba „virtuálna batéria“ umožňuje „ukladanie“ elektriny cez leto a jej čerpanie cez zimu. „Virtuálna batéria“ môže byť spustená okamžite, bez potreby následného servisu/údržby, bez pripojovacích poplatkov, bez nákladov na recykláciu.

Nevýhodou „virtuálnej batérie“ je to, že ak padne elektrická distribučná sieť, tak služba „virtuálna batéria“ nefunguje. Pri službe „virtuálna batéria“ je majiteľ FVE odkázaný na obchodné podmienky dodávateľa a ak dodávateľ výrazným spôsobom zmení cenník a/alebo obchodné podmienky, tak majiteľ FVE ich buď akceptuje, alebo si musí nájsť iného dodávateľa, ktorý mu poskytne službu „virtuálna batéria“ s výhodnejšími podmienkami. Niektorí dodávatelia umožňujú čerpanie elektriny z „virtuálnej batérie“ iba v nočných hodinách, iní aj cez deň. Ďalšou zásadnou nevýhodou služby „virtuálna batéria“ je to, že pri čerpaní elektriny z virtuálnej batérie musí odberateľ zaplatiť aj všetky poplatky za distribúciu elektriny a za služby spojené s distribúciou elektriny - čiže realita je taká, že keď FVE vyrobí prebytok a ten pretečie do distribučnej sústavy do virtuálnej batérie (cez elektromer z odberného miesta do sústavy), tak je to bez poplatku za využitie distribučnej siete, avšak ak majiteľ FVE potom chce tento svoj prebytok (uložený vo virtuálnej batérii) z distribučnej sústavy stiahnuť naspäť k sebe a využiť hu u seba, tak táto elektrina musí pretiecť cez elektromer smerom zo sústavy do odberného miesta a to je už spoplatnené štandardnými poplatkami za distribúciu elektriny. Ďalším rizikom je to, že ak dodávateľ elektriny z nejakého dôvodu skončí s podnikaním a ak si majiteľ FVE v lete „ukladá“ elektrinu do „virtuálnej batérie“ u takéhoto dodávateľa s tým, že ju bude v zime čerpať, tak v prípade krachu dodávateľa sa majiteľ FVE už k takto uloženej elektrine asi nedostane.Možno Vás bude zaujímať
Prečo je fotovoltaika (zatiaľ) pre domácnosti nevýhodná?
Čo je to "súčtové meranie"
Uhlíková stopka od SPP - ako zrušiť zmluvu
Kedy je nočný prúd, kedy je denný prúd
Prevodník kWh na MWh