ELEKTRICKÁ ENERGIA


Elektrická energia je schopnosť elektromagnetického poľa konať elektrickú prácu. Čím väčšiu energiu má elektromagnetické pole, tým viac elektrickej práce môže vykonať.
Okrem jednotky joule sa pre elektrickú energiu v praxi používa jednotka kilowatthodina, skratka kWh:
1 kWh = 3,6 MJ
Prepočet medzi energetickými jednotkami môžete urobiť na stránke Prevodník energetických jednotiek

Elektrické vedenie na stĺpoch
Elektrická energia je jedným z druhov energie a je možné ju meniť na mechanickú energiu, tepelnú energiu, svetelnú energiu, ...
Zdroj: Wikipedie.czMožno Vás bude zaujímať
Mapa stránky - elektrina
Kedy zmeniť dodávateľa elektriny
Koľko stojí MWh elektrickej energie
Zmena dodávateľa plynu