Ako zmeniť dodávateľa zemného plynu


Odberateľ musí svojmu súčasnému dodávateľovi plynu doručiť výpoveď zmluvy o dodávke zemného plynu pred začatím plynutia výpovednej lehoty. Výpovedná lehota zo zákona je jeden mesiac. Je dôležité preštudovať si zmluvu a aj obchodné podmienky aktuálneho dodávateľa.

[mobile-buttons]

Odberateľ má možnosť podpísať novému dodávateľovi splnomocnenie a všetky nasledujúce kroky v procese zmeny dodávateľa už urobí nový dodávateľ,

Odberateľ musí podpísať novú zmluvu o  dodávke zemného plynu s novým dodávateľom. Pri podpise zmluvy upozornite nového dodávateľa na to, aký spôsob platby chcete realizovať a akú výšku záloh chcete mať nastavenú.

Ak je odberateľ (domácnosť) platcom SIPO, tak všetko vybaví nový dodávateľ. Ak odberateľ platí účty za plyn formou bankového prevodu, alebo inkasom tak odberateľ musí ísť do banky zmeniť číslo účtu príjemcu (prípadne cez Internet banking).

Celý proces zmeny dodávateľa je bezplatný (zo zákona) a ku dňu zmeny dodávateľa vykoná distribútor bezplatne mimoriadny odpočet stavu meradla Vzhľadom na to, že tento mimoriadny odpočet nemusí byť vykonaný presne v deň zmeny dodávateľa, je dobré, keď si odberateľ nahlási na distribúciu stav meradla ku dňu zmeny dodávateľa.Možno Vás bude zaujímať
Odstúpenie od zmluvy, výpoveď zmluvy, splnomocnenie, nová zmluva o združenej dodávke plynu
Kedy zmeniť dodávateľa plynu
Držitelia povolenia na podnikanie v plynárenstve
Kolko stoji 1 m3 plynu