Stránka používa cookies.

produkt BONUS 36 - innogy Slovensko


Pri dodávke plynu pod obchodnou značkou Modrý plyn - produkt BONUS 36, ponúka innogy Slovensko viazanosť 36 mesiacov na združenú dodávku zemného plynu do domácnosti. Zľavu 12% z Cenníka A má odberateľ iba počas prvých 12 mesiacov. Potom má odberateľ, po zbytok viazanosti ďalších 24 mesiacov, cenu bez zľavy (Cenník B). innogy garantuje, že počas celej doby zmluvnej viazanosti bude cena plynu nižšia, než cena plynu od SPP. (V cenovom porovnaní na našom webe je táto zľava už zapracovaná do cien plynu od dodávateľov, ktoré porovnávame na našej  stránke.)

innogy poskytuje zľavu iba z ceny za komoditu plyn (cena za službu obchodníka - jej variabilná zložka). Z ceny za distribúciu a prepravu plynu sa zľava neuplatňuje! Pri voľbe produktu Bonus sa zmluva uzatvára na dobu určitú s dĺžkou trvania podľa vybraného variantu produktu. Poskytnutá zľava sa uplatňuje v prvých 12 mesiacoch poskytnutia produktu vo výške dohodnutej v zmluve, a to uplatnením tejto zľavy oproti Cenníku A. Po uplynutí tohto obdobia sa cena za dodávku plynu po zvyšný priebeh zmluvného vzťahu uplatňuje podľa Cenníka B.

Aktuálne cenníky innogy Slovensko s. r. o.Možno Vás bude zaujímať
Produkt innogy - Klasik
Produkt innogy - Progres
Produkt innogy - Bonus 12
Produkt innogy - Bonus 24
Modrý plyn