Stránka používa cookies.

Služba Výhodná Energia – spoločný výber dodávateľa elektriny, alebo plynu


Nová služba na stránke VyhodnaEnergia.SK

Na stránke VyhodnaEnergia.SK už šesť rokov pomáhame odberateľom elektriny/plynu nájsť si najvýhodnejšieho dodávateľa tým, že porovnávame ceny elektriny/plynu od jednotlivých dodávateľov.

Pomáhame aj naďalej a spustili sme novú Službu Výhodná Energia.

Služba Výhodná Energia spája malých odberateľov elektriny/plynu (domácnosti, firmy). Zrátame ročné odbery na odberných miestach, pre ktoré bude Služba vyberať dodávateľa. Spočítaním ročných odberov (samostatne elektrina, samostatne plyn) bude vytvorený jeden spoločný veľký odber elektriny, alebo plynu pre ktoré budeme vyberať dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu.

Stačí sa prihlásiť do Služby Výhodná Energia

  • spočítame ročné odbery na odberných miestach (samostatne elektrina, samostatne plyn),
  • za Vás vyhľadáme dodávateľov, ktorí ponúknu ceny, ktoré sú výrazne nižšie než sú cenníkové ceny,
  • za Vás z týchto ponúk vyberieme dodávateľa, ktorý Vám dá ponuku na najvýhodnejšiu cenu za elektrinu, alebo plyn spolu so zmluvou, ktorá k Vám bude férová, bez skrytých pokút a poplatkov,
  • oznámime Vám výsledok výberu a Vy sa už iba rozhodnete bez sankcie, či zmeníte dodávateľa, alebo nie :-)

Dve zamurované skrinky s elektromermi.

Aktuálne pre prihlásené odberné miesta vyberáme

  • dodávateľa elektrickej energie so zahájením termínu dodávky od: 01.01.2017
  • dodávateľa zemného plynu so zahájením dodávky od: 01.01.2017

Ešte stále môžete prihlásiť odberné miesta do uvedených výberov dodávateľov.

Ďalšie výbery dodávateľov so zahájením dodávky elektriny, alebo plynu od: 01.04.2017, 01.07.2017.

Domácnosti a malí firemní odberatelia majú nevýhodu v tom, že majú (z pohľadu dodávateľa) tak malý ročný objem odberu elektriny/plynu, že "veľký" dodávateľ nie je ochotný vyjednávať o cene. Štandardná odpoveď dodávateľa "malému" odberateľovi: nedá sa, nie je to možné, máme cenníkové ceny, ...

Služba Výhodná Energia vyrovnáva sily medzi malými odberateľmi a veľkými dodávateľmi.

Nastenna skrina s plynomerom.

Čím väčší počet malých odberateľov elektriny/plynu bude zapojených do Služby Výhodná Energia, tak tým budeme mať spoločne lepšiu pozíciu pri vyjednávaní s dodávateľmi elektriny/plynu. Služba je vhodná aj pre odberné miesta, na ktorých je v súčasnosti zmluvná viazanosť – odberné miesto môže byť zapojené do tejto služby už pred skončením viazanosti (cca 6 mesiacov), aby sme stihli vybrať lacnejšieho dodávateľa pre toto odberné miesto k dátumu, kedy bude odberné miesto už bez viazanosti. Služba Výhodná Energia je celoročná služba, ktorá bude robiť opakované výbery dodávateľa.

Viac informácií o Službe Výhodná Energia sa dozviete v odkazoch pod týmto článkom, alebo na našom Kontaktnom centre
e-mail: kontakt@VyhodnaEnergia.sk
tel.:       0948 89 22 00


Sme na Vašej strane,

Váš tím VyhodnaEnergia.SKInformácie o Službe Výhodná Energia
Najčastejšie otázky a odpovede
Objednávka
Cenník
Hľadáme spolupracovníkov
Ako zrušiť zmluvu so súčasným dodávateľom, ako odstúpiť od zmluvy, ako vypovedať zmluvu