Zelená elektrina, čierna elektrina


V médiách a stále častejšie aj priamo od dodávateľov elektriny sa môžeme stretnúť s pojmami zelená elektrina a čierna elektrina.

 

[mobile-buttons]

 

Podľa média sa elektrárne delia na

  • Parné elektrárne,
  • Vodné elektrárne,
  • Elektrárne na vyrobu elektriny z OZE.


Podľa spôsobu výroby pary sa elektrárne delia na

  • Spaľovacie elektrárne,
  • Jadrové elektrárne.


Podľa dominantnej spaľovanej komodity sa elektrárne delia na

  • Uhoľné elektrárne,
  • Elektrárne na biomasu,
  • Plynové elektrárne (zemný plyn).

Poznámka: konkrétna spaľovacia elektráreň môžu spaľovať uvedené komodity aj v ich určitom pomere. Ako prídavné palivo môže slúžiť aj spaľovanie odpadov.

Obnoviteľné Zdroje Energie (OZE)

OZE čerpajú energiu zo zdrojov, ktoré sa obnovujú v priebehu ich využívania, prirodzene sa vyskytujú v blízkosti zemského povrchu, obnovujú sa aspoň tak rýchlo, ako sú spotrebovávané (slnečné žiarenie, energia vetra, energia prílivu, geotermálna energia, biomasa, ...).
Čierna elektrina“ (pozn. nie čierny odber elektriny v zmysle odber elektriny „na čierno“ bez úhrady) je elektrina, ktorá je vyrobená zo zdrojov, ktoré zaťažujú naše životné prostredie (napr. elektrina vyrobená spaľovaním uhlia). Za zdroj elektriny, ktorý zaťažuje naše životné prostredie sa pokladá aj elektrina vyrobená zo zemného plynu.
Zelená elektrina“ je elektrina, ktorá je vyrobená zo zdrojov, ktoré sa javia byť priateľské k nášmu životnému prostrediu (elektrina z OZE). Je predmetom diskusií, či je takouto elektrinou aj elektrina vyrobená v jadrovej elektrárni. Doklad preukazujúci, že "zelená elektrina" bola vyrobená z OZE, sa volá certifikát o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja elektriny, alebo aj záruka pôvodu (anglicky Guarantee of Origin (GoO) ).

Záruka pôvodu elektriny

Vyrobená elektrina je elektrickou sústavou prepravovaná od výrobcov elektriny k jej koncovému spotrebiteľovi. Vyrobená elektrina je „spolu zmiešaná“ v elektrických vedeniach a k domácnosti, alebo k firme je distribútorom dopravený už iba energetický mix (národný energetický mix). O využívaní iba čistej „zelenej elektriny“ tak môže hovoriť iba taký spotrebiteľ elektriny, ktorý nie je pripojený na verejnú elektrickú sústavu a všetku spotrebovanú elektrinu si vyrába výhradne iba z OZE. Napr. v nedostupných oblastiach, ako je austrálska buš, či africká savana, alebo step.
Na Slovensku vždy keď zapnete elektrický vypínač, tak súčasne spotrebovávate čiernu elektrinu a aj zelenú elektrinu. Preto u nás nikto nemôže tvrdiť, že keď si kúpi certifikát GoO, tak že on spotrebováva iba „zelenú elektrinu“. Vždy spotrebovávate (národný energetický) mix rôznych "energií", pričom certifikát GoO je iba doklad o tom, že spotrebiteľ elektriny, ktorý si kúpil takýto certifikát, kúpou tohto certifikátu podporuje konkrétneho výrobcu elektriny z OZE. Marketingovo by sa takýto konštrukt ťažko vysvetľoval odberateľom elektriny, preto sa z dôvodu marketingu používa zjednodušená informácia, že kto si kúpi certifikát GoO, tak ten spotrebováva iba zelenú elektrinu, resp. "čistú elektrinu". V skutočnosti tomu tak nie je a jeden slovenský dodávateľ elektriny na takúto jednoduchú skratku v komunikácii s odberateľmi už aj doplatil.

V Európskej únii je možné obchodovať s certifikátmi GoO z elektriny vyrobenej na celom území EÚ. V praxi to znamená, že napr. vo Švédsku na malej vodnej elektrární je elektrina vyrobená z OZE, výrobca na takto vyrobenú elektrinu získa certifikát GoO a tento certifikát predá napr. slovenskému dodávateľovi elektriny. Slovenský dodávateľ elektriny takýto certifikát GoO potom predá slovenskému odberateľovi elektriny. Elektrina vyrobená vo Švédsku sa ani len teoreticky nedostane na Slovensko a ak aj áno (možno raz v ďalekej budúcnosti), tak sa stane iba súčasťou slovenského energetického mixu. Takže ak máte certifikát GoO napr. zo Švédska, tak to znamená, že kúpou certifikátu podporujete výrobcu zelenej elektriny vo Švédsku.

Takže čo je to „zelená elektrina“

Ak tu uvedené informácie zjednodušíme, tak pojmom „zelená elektrina“ sa označuje proces, kedy „odberateľ zelenej elektriny“ na Slovensku finančnej podporuje (cez certifikáty GoO) výrobcu elektriny z OZE niekde v EÚ. Pre úplnosť dodávame, že v certifikáte GoO je presne identifikované miesto výroby takejto elektriny a aj výrobné zariadenie na ktorom bola takáto elektrina vyrobená, takže držiteľ certifikátu GoO sa z certifikátu dozvie, koho v EÚ podporuje kúpou certifikátu.
Postupne sa aj na Slovensku rozbiehajú PPA kontrakty, kde sa na dlhú dobu dohodnú výrobca zelenej elektriny a priemyselný odberateľ na tom, že výrobca bude dlhodobo dodávať odberateľovi zelenú PPA elektrinu (Green PPA) a samozrejme odberateľa sa zaviaže, že po dobu platnosti kontraktu bude od výrobcu odoberať takúto zelenú elektrinu. Cena GoO certifikátu je v cene takto odobranej zelenej elektriny.

Cena záruky pôvodu

Záruka pôvodu (alebo aj certifikát GoO) má cenu na úrovni cca 2-10 EUR/MWh. Systém certifikátov GoO pokladáme za správny a podporujeme takýto prístup k téme ochrany životného prostredia. Nič nie je dokonalé a aj systém certifikátov GoO bude postupne modifikovaný. Nevieme odhadnúť čo prinesie budúcnosť v systéme certifikátov GoO, domnievame sa však, že je iba otázkou času, kedy v energetike do systému certifikátov GoO pribudne národnostný rozmer v podobe „lokálny certifikát GoO od lokálneho výrobcu zelenej elektriny“ podobne ako sa v poľnohospodárstve používa pojem "lokálne potraviny od lokálnych výrobcov". Budúcnosť ukáže, či je náš odhad správny.Možno Vás bude zaujímať
Prevod kWh na MWh
Uhlíková stopka od SPP. Oplatí sa to?