PPA kontrakt (Power Purchase Agreement)


Zmluva PPA o kúpe elektriny (PPA: Power Purchase Agreement, tzv. „zmluva o kúpe elektriny“) je dlhodobý kontrakt za pevnú, alebo indexovanú cenu, ktorý tak poskytuje zmluvným stranám istotu ceny za silovú zložku dodanej elektriny (stabilita budúcich nákladov a výnosov) a súčasne garantuje pôvod elektriny. Európska komisia považuje dlhodobé zmluvy o nákupe energie z obnoviteľných zdrojov za jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť masívny nárast obnoviteľnej energie v Európe. Podľa smernice (EÚ) 2018/2001, známej aj ako RED II, sú veterné turbíny, fotovoltické systémy a vodná energia najudržateľnejšími spôsobmi výroby ekologickej elektrickej energie. RED II nezahŕňa jadrovú energiu ako obnoviteľný zdroj energie.
 

PPA zmluva poskytuje

 • dlhodobú fixáciu ceny silovej elektriny (až na 15 rokov poznáte pevnú cenu silovej elektriny),
 • garantované zníženie uhlíkovej (emisnej) stopy,
 • až 100% pokrytie spotreby,
 • odberateľ si kupuje elektrinu z konkrétneho výrobného zdroja,
 • súčasťou dodávky elektriny sú záruky pôvodu elektriny (cena záruky pôvodu je v cene elektriny),
 • ak zelený zdroj vyrobí viac elektriny, než odberateľ spotrebuje, tak dodávateľ PPA elektriny takúto elektrinu predá iným odberateľom,
 • ak zelený zdroj vyrobí menej elektriny, než odberateľ spotrebuje, tak dodávateľ PPA elektriny takúto elektrinu nakúpi od iných výrobcov.
 

Ako funguje PPA zmluva

PPA zmluvu by sme mohli opísať aj ako „zmluvné prepojenie medzi priemyselným odberateľom a konkrétnym výrobným zdrojom obnoviteľnej energie až do výšky 100% objemu spotreby dlhodobou fixáciou ceny za MWh takto získanej energie“.   
Odber elektriny podľa PPA kontraktu má tieto hlavné fázy
 • výber najvhodnejšej varianty a projektu PPA kontraktu,
 • negociácia a podpis PPA kontraktu,
 • ak výrobný zdroj ešte nie je postavený, tak výstavba výrobného zdroja s dohodnutou výrobnou kapacitou,
 • dodávka elektriny spolu so zárukou pôvodu elektriny.
 

Typy PPA kontraktov

Off-site PPA: (Pay as Contracted, tzv. „plať podľa toho, čo je dohodnuté“)

Miesto výroby zelenej elektriny a miesto spotreby tejto elektriny nie sú v jedno areáli, t.j. nie sú priamo fyzicky spojené. Výrobca zelenej elektriny garantuje 100% dodávku zelenej elektriny podľa zmluvne dohodnutého diagramu. Odberateľ má tak zabezpečenú dodávku 100% dohodnutého objemu zelenej elektriny, pričom výrobca garantuje, že za dohnutú cenu zelenú elektrinu dodá odberateľovi zo svojho výrobného zdroja, alebo ju nakúpi na trhu. 100% takto dodanej elektriny má záruku pôvodu elektriny. Cena elektriny podľa PPA kontraktu „Pay as Contracted“ je spravidla vyššia, než elektrina odobratá podľa PPA kontraktu „Pay as Produced“.
 

Off-site PPA: (Pay as Produced, tzv. „plať podľa toho, čo je vyrobené“)

Miesto výroby zelenej elektriny a miesto spotreby tejto elektriny nie sú v jedno areáli, t.j. nie sú priamo fyzicky spojené. Odberateľ elektriny sa zaviaže odobrať určité percento vyrobenej zelenej elektriny, pričom výrobca elektriny negarantuje objem a štruktúru výroby elektriny (z dôvodu klimatických podmienok ako sú dĺžka a intenzita slnečného žiarenia, sila vetra a počet veterných dní a pod.). 100% takto dodanej elektriny má záruku pôvodu elektriny. Cena elektriny podľa PPA kontraktu „Pay as Produced“ je spravidla nižšia, než elektrina odobratá podľa PPA kontraktu „Pay as Contracted“.
 

On-site PPA

Miesto výroby zelenej elektriny a miesto spotreby tejto elektriny sú v jedno areáli, t.j. sú priamo fyzicky spojené.
 

Zelená elektrina pre priemysel na Slovensku a v strednej Európe

Trh priemyselný zákazníkov zažíva okrem cenových šokov elektriny a zemného plynu aj rastúci záujem o riešenia pre ciele Net Zero, ESG 2025, v ktorých sa európsky priemysel snaží znížiť svoju uhlíkovú stopu v jednotlivých stupňoch Scope 1, Scope 2, Scope 3.
Green PPA (dodávky „zelenej“ elektriny) sú priamym nástrojom pre znižovanie uhlíkovej stopy s naplnením cieľov Scope 2, pričom európsky trh postupne prechádza od jednoduchého riešenia zelených certifikátov GoO (Guarantees of Origin) na on-site výrobu z fotovoltiky a nákup „Zelenej“ elektriny z konkrétnych obnoviteľných zdrojov s prioritou na nové, „additional“ zdroje (na rozdiel od existujúcich dotovaných elektrární postavených na báze štátnej podpory).
Green PPA sú vo všeobecnosti lacnejšie ako cena klasickej „čiernej“ elektriny a štandardne zahŕňa certifikáty GoO v cene, čo prináša kupujúcim veľkú úsporu v prvých rokoch trvania PPA na komodite ako aj úsporu na GoO (trhová cena certifikátov GoO sa ku koncu roka 2022 dostala na 4 EUR/MWh pre štandardné GoO z existujúcich zdrojov a cez 10 EUR/MWh pre GoO z novo postavených zdrojov).
Sektor automotive je hlavným sektorom s dôrazom na zelenú elektrinu, kde viaceré európske značky oznámili požiadavku na svojich dodávateľov na prechod na úplnú „zelenú“ elektrinu od roku 2025 formou Green PPA (Power Purchase Agreement), kde si jednotlivé závody dodávateľského reťazca zazmluvnia u svojich dodávateľov elektriny zelenú elektrinu s dôrazom na nové zdroje (vietor, fotovoltika) a ich záruky pôvodu. Ku koncu roka 2022 vznikla nová iniciatíva v rámci IFRS na vykazovanie opatrení Scope 1,2,3, čo posunie záujem priemyslu o zelené PPA ešte viac vpred.
Priemysel v SR ako aj celej strednej Európe narážal doteraz na fakt, že v priestore SK, CZ, HU, AT neexistoval trh Green PPA, a preto bolo jediným riešením nákup certifikátov GoO.
Od roku 2023 je v priestore SR, ČR ponuka viacerých nezávislých výrobcov elektriny, ktorí stavajú veľké zdroje elektriny na báze vetra a slnka, na dlhodobé dodávky zelenej elektriny vrátane certifikátov GoO.

Aktuálne ceny zelenej elektriny podľa PPA zmlúv v roku 2024 (február) pre dodávky od roku 2025 (cena je vrátane záruk pôvodu elektriny, avšak záleží na konkrétnom produkte, ktorý je zazmluvnený):

Cena_elektriny_PPA_zmluva_od_Rezolv_Energy_pre_rok_2025
Možno Vás bude zaujímať
Prepočet energetických jednotiek medzi sebou