Archív ELEKTRINA firma 2024


ELGAS, s.r.o. Energie2, a.s.
 • malý podnik od 01.01.2024
 • Bytový dom, Zariadenie sociálnych služieb od 01.01.2024

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

 • "PROFIT", malý podnik od 01.01.2023

MAGNA ENERGIA a.s.

MET Slovakia, a. s.

 • maloodber od
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
 • Malý podnik, Bytový dom, Zariadenie sociálnych služieb od 01.01.2024

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

 • od 01.01.2024 (Malý podnik, Bytový dom, Zariadenie sociálnych služieb)
 • maloodber od 01.01.2024

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

 • malý podnik od 01.01.2024
 • maloodber  do 30 MWh/rok od 01.01.2024
 • maloodber  nad 30 MWh/rok od 01.01.2024
 • nad 220 MWh/rok od 01.01.2024
V-Elektra Slovakia, a.s.
 • od 01.01.2024

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia, a.s.

 • cena malý podnik od 01.01.2024
 • bytový dom, zariadenie sociálnych služieb od 01.01.2024Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD)

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSDS)

Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS)

OKTE, a.s.

Národný jadrový fond (NJF) odvod
 • efektívna sadzba v roku 2024
Nariadenie vlády
Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre firmy a podniky