Archív ELEKTRINA firma 2023


ELGAS, s.r.o. Energie2, a.s.

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

MAGNA ENERGIA a.s.

MET Slovakia, a. s.

  • maloodber od
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

V-Elektra Slovakia, a.s.

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia, a.s.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD)

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSDS)

Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS)

OKTE, a.s.

Nariadenie Vlády SR

Národný jadrový fond (NJF) odvod
Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre firmy a podniky