Archív ELEKTRINA domácnosť 2024


ELGAS, s.r.o.

Energie2, a.s.

 • "A" od 01.01.2024
 • "B" od 01.01.2024
 • "C" od 01.01.2024
 • "R" od 01.01.2024

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

 • "KLASIK", Optimum, od 01.01.2024
MAGNA ENERGIA a.s. Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
 • od 01.01.2024

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

 • od 01.01.2024

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

 • od 01.01.2024
 • združený cenník pre oblasť SSD od 01.01.2024
 • združený cenník pre oblasť VSDS od 01.01.2024
 • združený cenník pre oblasť ZSDIS od 01.01.2024
Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia, a.s.

 • cena od 01.01.2024
 • "A" od 01.01.2024
 • "B" od 01.01.2024
 • "C" od 01.01.2024
 • "D" od 01.01.2024Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD)

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSDS)

Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS)

OKTE, a.s.

Národný jadrový fond (NJF) odvod
 • efektívna sadzba v roku 2024
Nariadenie vlády
Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre domácnosti