Archív ELEKTRINA domácnosť 2023


ELGAS, s.r.o.

Energie2, a.s.

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

MAGNA ENERGIA a.s. Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia, a.s.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD)

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSDS)

Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS)

OKTE, a.s.

Nariadenie Vlády SR

Národný jadrový fond (NJF) odvod
Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre domácnosti