Archív ELEKTRINA domácnosť 2023


ELGAS, s.r.o.
 • od

Energie2, a.s.

 • "A" od
 • "B" od
 • "C" od
 • "R" od

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

 • "KLASIK", Optimum, od
MAGNA ENERGIA a.s. Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
 • od

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

 • od

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

 • od
 • združený cenník od
Východoslovenská energetika a.s. (VSE)
 • od
 • "E" od

ZSE Energia, a.s.

 • cena o
 • "A" od
 • "B" od
 • "C" od
 • "D" odÚrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD)

 • cenník distribúcia, prenos a straty od 01.01.2023

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSDS)

 • cenník distribúcia, prenos a straty od 01.01.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS)

 • cenník distribúcia, prenos a straty od 01.01.2023

OKTE, a.s.

 • cenník systémové služby (TSS) a prevádzkovanie systému (TPS) od 01.01.2023

Národný jadrový fond (NJF)

 • efektívna sadzba v roku 2023
Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre domácnosti