Archív ELEKTRINA firma 2012


AC energia s.r.o.

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Energetické centrum a.s.

V-Elektra Slovakia, s.r.o.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Národný jadrový fond (NJF)Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre firmy a podniky