Archív ELEKTRINA firma 2011


AC energia s.r.o.

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. (BCF)

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Energetické centrum a.s.

Energie2, a.s.

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia, a.s. (ZSE)Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Národný jadrový fond (NJF)