Archív ELEKTRINA domácnosť 2014


AC energia s.r.o.

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. (BCF)

ČEZ Slovensko, s.r.o.

ELGAS, s.r.o.

Energie2, a.s.

MAGNA ENERGIA a.s.

Nový Čas Energie

RIGHT POWER, a.s.

SE Predaj, s.r.o.

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

UTYLIS s. r. o.

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia, a.s.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

OKTE, a.s.

Národný jadrový fond (NJF)Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre domácnosti