Archív ELEKTRINA domácnosť 2013


AC energia s.r.o.

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. (BCF)

ČEZ Slovensko, s.r.o.

ELGAS, s.r.o.

Energetické centrum a.s.

Energie2, a.s.

MAGNA ENERGIA a.s.

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

SE Predaj, s.r.o.

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia, a.s.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Národný jadrový fond (NJF)Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre domácnosti