Archív PLYN firma 2022


ELGAS, s.r.o. Energie2, a.s. Greenlogy a.s. innogy Slovensko s. r. o.

LAMA energy a. s. - organizačná zložka

MET Slovakia, a. s.

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

TWINLOGY s. r. o. V-Elektra Slovakia, a.s.

ZSE Energia, a.s.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia a preprava plynu
SPP - distribúcia , a.s. (SPPD)

eustream, a. s.
Ďalšie archívy cien zemného plynu pre firmy a podniky