Stránka používa cookies.

Archív PLYN firma 2020


ČEZ Slovensko, s.r.o.

ELGAS, s.r.o.

Energie2, a.s.

innogy Slovensko s. r. o.

LAMA energy a. s. - organizačná zložka

MET Slovakia, a. s.

  • maloodber, od 01.09.2019

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

  • malý podnik od 01.01.2019

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

TWINLOGY s. r. o.

VEMEX ENERGO s.r.o.

  • malý podnik od 01.04.2019

V-Elektra Slovakia, a.s.

ZSE Energia, a.s.

  • malý podnik od 15.12.2018
  • maloodber od 01.07.2018Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia a preprava plynu
SPP - distribúcia , a.s.

eustream, a. s.
Ďalšie archívy cien zemného plynu pre firmy a podniky