Archív PLYN domácnosť 2022


ELGAS, s.r.o.

Energie2, a.s.

innogy Slovensko s. r. o.

LAMA energy a. s. - organizačná zložka

  • od 01.01.2022

MAGNA ENERGIA a.s.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia. a.s.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia a preprava plynu
SPP - distribúcia , a.s.

eustream, a. s.
Ďalšie archívy cien zemného plynu pre domácnosti