Archív PLYN domácnosť 2020


CONTE spol. s r.o., organizačná zložka Bratislava

ČEZ Slovensko, s.r.o.

ELGAS, s.r.o.

Energie2, a.s.

innogy Slovensko s. r. o.

LAMA energy a. s. - organizačná zložka

MAGNA ENERGIA a.s.

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

  • od 01.12.2018

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

TWINLOGY s. r. o.

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia. a.s.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia a preprava plynu
SPP - distribúcia , a.s.

eustream, a. s.
Ďalšie archívy cien zemného plynu pre domácnosti