Archív PLYN domácnosť 2024


ELGAS, s.r.o.

Energie2, a.s.

MAGNA ENERGIA a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia. a.s.


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia a preprava plynu
SPP - distribúcia , a.s.

eustream, a. s.

  Nariadenie vlády
Ďalšie archívy cien zemného plynu pre domácnosti