Stránka používa cookies.

Archív ELEKTRINA domácnosť 2021


BCF ENERGY, s. r. o.

ELGAS, s.r.o.

Energie2, a.s.

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

Greenlogy a.s.

MAGNA ENERGIA a.s.

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

TWINLOGY s. r. o.

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia, a.s.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD)

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSDS)

Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS)

OKTE, a.s.

Národný jadrový fond (NJF)
Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre domácnosti