Stránka používa cookies.

Archív ELEKTRINA domácnosť 2020


ČEZ Slovensko, s.r.o.

 • "A5" Comfort od 01.01.2019
 • "B" Comfort od 01.01.2019
 • "G" Comfort od 01.01.2019

ELGAS, s.r.o.

 • (SSE-D distribúcia) "DOM", od 01.01.2019
 • (VSDS distribúcia) "DOM", od 01.01.2019
 • (ZSDIS distribúcia) "DOM", od 01.01.2019

Energie2, a.s.

 • (SSD distribúcia) "A" od 20.01.2019
 • (VSDS distribúcia) "A" od 20.01.2019
 • (ZSDIS distribúcia) "A" od 20.01.2019
 • (SSD distribúcia) "C" od 05.01.2019
 • (VSDS distribúcia) "C" od 05.01.2019
 • (ZSDIS distribúcia) "C" od 05.01.2019

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

 • "KLASIK", Optimum, od 01.01.2019

MAGNA ENERGIA a.s.

 • od 01.01.2019

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 • (SSE-D distribúcia) "HOME ŠTANDARD" od 01.01.2019
 • (VSDS distribúcia) "HOME ŠTANDARD" od 01.01.2019
 • (ZSDIS distribúcia) "HOME ŠTANDARD" od 01.01.2019
 • (SSE-D distribúcia) "HOME VIP" od 01.01.2019
 • (VSDS distribúcia) "HOME VIP" od 01.01.2019
 • (ZSDIS distribúcia) "HOME VIP" od 01.01.2019

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

 • od 01.01.2019
 • združený cenník od 01.01.2019

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

 • od 01.01.2019
 • "Elektrina výhodne" od 01.01.2019
 • "Elektrina výhodne II" od 01.01.2019

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

 • od 01.01.2019
 • združený cenník od 01.01.2019 (iba pre SSD)

TWINLOGY s. r. o.

 • "ŠTANDARD", od 01.01.2019

V-Elektra Slovakia, a.s.

 • od 01.01.2019

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

 • od 01.01.2019
 • združený cenník od 01.01.2019
 • združený cenník od 01.01.2019 (iba pre VSDS)
 • "E" od 01.01.2019
 • "ÚSPORA" od 01.01.2019

ZSE Energia, a.s.

 • cena od 01.01.2019
 • združený cenník od 01.01.2019 (iba pre ZSDIS)
 • "A" od 01.01.2019
 • "B" od 01.01.2019
 • "C" od 01.01.2019Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

 • cenník distribúcia, prenos a straty od 01.01.2020

Východoslovenská distribučná, a.s.

 • cenník distribúcia, prenos a straty od 01.01.2020

Západoslovenská distribučná, a.s.

 • cenník distribúcia, prenos a straty od 01.01.2020

OKTE, a.s.

 • cenník systémové služby (TSS) a prevádzkovanie systému (TPS) od 01.01.2020

Národný jadrový fond (NJF)

 • sadzba v roku 2020
Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre domácnosti