Stránka používa cookies.

Archív PLYN firma 2021


ČEZ Slovensko, s.r.o.

 • "X", maloodber od 01.01.2021
 • "U", malý podnik od 01.01.2021

ELGAS, s.r.o.

 • cenník "Výhoda", malý podnik od 01.01.2021

Energie2, a.s.

 • malý podnik od 01.01.2021
 • maloodber od 01.01.2021

innogy Slovensko s. r. o.

 • "Biznis", malý podnik od 01.12.2021
 • "Biznis", maloodber od 01.01.2021

LAMA energy a. s. - organizačná zložka

 • malý podnik od 01.01.2021
 • maloodber od 01.01.2021

MET Slovakia, a. s.

 • maloodber, od 01.03.2021

MFGK Slovakia s. r. o.

 • malý podnik od 06.02.2021

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

 • malý podnik od 01.01.2021

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 • malý podnik od 01.01.2021
 • malý podnik cenník "VIP" od 01.01.2021

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

 • cena malý podnik od 01.01.2021
 • maloodber od 01.01.2021

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

 • malý podnik od 01.01.2021
 • maloodber od 01.01.2021
 • maloodber od 01.07.2021
 • maloodber cenník "I" od 01.01.2021
 • maloodber cenník "I" od 01.07.2021

TWINLOGY s. r. o.

 • malý podnik, "BIZNIS" od 01.01.2021
 • maloodber, "TWIN" od 01.01.2021

VEMEX ENERGO s.r.o.

 • malý podnik od 01.04.2021

V-Elektra Slovakia, a.s.

 • maloodber "GARANT" od 01.01.2021

ZSE Energia, a.s.

 • malý podnik cenník "Výhoda S" od 01.04.2021
 • malý podnik cenník "Výhoda T" od 01.04.2021
 • maloodber cenník "Výhoda P" od 01.04.2021
 • maloodber cenník "Výhoda R" od 01.04.2021Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia a preprava plynu
SPP - distribúcia , a.s.

eustream, a. s.
Ďalšie archívy cien zemného plynu pre firmy a podniky