Stránka používa cookies.

Archív PLYN firma 2019


ČEZ Slovensko, s.r.o.

 • "A" + "B", Comfort, maloodber od 01.01.2019
 • "R", maloodber od 01.01.2019
 • "X", maloodber od 01.01.2019
 • "X", maloodber od 01.07.2019
 • "U", malý podnik od 01.01.2019

ELGAS, s.r.o.

 • cenník "Výhoda", malý podnik od 01.01.2019

Energie2, a.s.

 • malý podnik od 01.01.2019

innogy Slovensko s. r. o.

 • cena "Biznis", malý podnik od 01.01.2019
 • "Biznis", maloodber od 01.01.2019

LAMA energy a. s. - organizačná zložka

 • malý podnik od 01.01.2019
 • maloodber od 01.01.2019

MET Slovakia, a. s.

 • malý podnik, od 01.01.2019
 • maloodber, od 01.01.2019

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

 • malý podnik od 01.01.2019

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 • malý podnik, "ZÁKLADNÝ PRODUKTOVÝ RAD" od 01.01.2019
 • cenník "BUSINESS VIP" malý podnik od 01.01.2019

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

 • cena malý podnik od 01.01.2019
 • maloodber od 01.01.2019

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

 • malý podnik od 01.01.2019
 • maloodber od 01.01.2019

TWINLOGY s. r. o.

 • malý podnik cena od 01.01.2019

VEMEX ENERGO s.r.o.

 • malý podnik od 01.01.2019
 • maloodber od 01.01.2019

V-Elektra Slovakia, a.s.

ZSE Energia, a.s.

 • cenník malý podnik od 07.01.2019
 • cena maloodber od 01.01.2019Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia a preprava plynu
SPP - distribúcia , a.s.

eustream, a. s.
Ďalšie archívy cien zemného plynu pre firmy a podniky