Archív PLYN firma 2023


ELGAS, s.r.o. Energie2, a.s. LAMA energy a. s. - organizačná zložka

MAGNA ENERGIA a.s.

MET Slovakia, a. s.

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

V-Elektra Slovakia, a.s.

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia, a.s.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia a preprava plynu
SPP - distribúcia , a.s. (SPPD)

eustream, a. s.

Nariadenie Vlády SR
Ďalšie archívy cien zemného plynu pre firmy a podniky